Today’s NEWS FEED

News Feed

SUPER เซ็นลงนามซื้อหุ้นเพิ่มเติมในคีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ หนุนรวบหุ้น100% มูลค่าไม่เกิน 889.11 ลบ.

241


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 10 สิงหาคม 2565)---- นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SUPER เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ SUPER) ครั้งที่ 7/2565เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ จำกัด โดยอนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SWE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ จำกัด (KWP) กับผู้ถือหุ้นเดิมใน KWP จำนวน 1 ราย จำนวน 4,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.50 ของหุ้นทั้งหมด และชำระค่าที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ KWP ถือหุ้นในบริษัท โกลเบิล กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (GGE) ในสัดส่วนร้อยละ99.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 889.11 ล้านบาท


KWP ประกอบกิจการรับปรึกษา ให้คำแนะนำ และร่วมลงทุนเกี่ยวกับกิจการด้านพลังงานทดแทน ซึ่งถือหุ้นใน GGE และGGE เป็นผู้เสนอขายไฟฟ้า ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โดยใช้พลังงานลมสำหรับโครงการ HBF1 (โครงการ HBF1) ซึ่งมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขาย 45.0 เมกะวัตต์ทั้งนี้ SWE ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการ HBF1 ผ่านการซื้อหุ้นใน KWP โดยปัจจุบัน GGE อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับการรับซื้อไฟฟ้าที่ออกโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


โดยโครงการ HBF1 ตั้งอยู่ที่พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 46ไร่ และ 240.125 ไร่ ตามลำดับ โดยโครงการ HBF1 มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 23) เพื่อประกอบกิจการทุ่งกังหันลมจนถึงมีนาคม พ.ศ. 2578และ 31 กรกฎาคมพ.ศ. 2579 ตามลำดับ


อย่างไรก็ดี เมื่อรวมรายการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทำให้ SWE ถือหุ้น KWPทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งเงินลงทุนใน KWP ซึ่งเป็นผลให้ KWP และ GGE มีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของ SUPER บริษัทจึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดข้างต้น

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้