Today’s NEWS FEED

News Feed

SABUY ร่วมทุนเปิดบริษัทธุรกิจสะดวกส่งใหม่ ในประเทศมาเลเซีย -เข้าซื้อหุ้น RS สัดส่วน 1.54 %

157


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 10 สิงหาคม 2565)---- บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SABUY แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่14/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ เวลา 19.00 น. โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีเกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1. อนุมัติให้บริษัท สบาย สปีด จำกัด (“SABUY SPEED”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 80 ของบริษัทฯ เข้าลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีการกำหนดชื่อในภายหลัง (“บริษทัร่วมทุน”) ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย ชำระค่าหุ้นเต็มจ านวน โดย SABUY SPEED จะเข้าลงทุนและถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และบริษัท คอลเล็คโค เซอร์วิส เซินดิเรียน เบอร์ฮัด (CollectCo Services Sdn. Bhd.) ( (“CollectCo”) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจุดรับและส่งพัสดุซึ่งมีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย โดยมีจุดให้บริการในปัจจุบันกว่า2,000 สาขา ครอบคลุมทุกเมืองหลักในประเทศมาเลเซีย และเป็นผู้ให้บริการจุดรับและขนส่งแก่ตลาดออนไลน์ (Market Place) หลักในมาเลเซีย อาทิ ลาซาด้า (Lazada) ช้อปปี้ (Shopee) และ ซาโลร่า (Zalora)เป็นต้น จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินธุรกิจสะดวกส่งในประเทศมาเลเซีย และธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามประเทศ (Cross border E-Commerce)ซึ่งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในประเทศมาเลเซียนี้ จะเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการของธุรกิจสะดวกส่งของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ SABUY SPEED ที่ปัจจุบันมีสาขารวมกว่า 14,000 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค (Regional Player) ของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวน 50,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็นจำนวน 405,925 บาท


2. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.54 ในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“RS”) ทั้งนี้ RS ประกอบธุรกิจพาณิชย์ที่มีคอนเทนต์และความบันเทิงที่ทรงพลังจำหน่ายสินค้า รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจคอมเมิร์ซ ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์และธุรกิจเพลงและอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 255,000,000 บาท ให้แก่ RS หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมของ RS ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) (“ธุรกรรม RS”)

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้