Today’s NEWS FEED

News Feed

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1.5 พันลบ. TIDLOR ที่ A แนวโน้ม Stable

215

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(8สิงหาคม 2565)------ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ พร้อมทั้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1.5 พันล้านบาทไถ่ถอนภายใน 3 ปีซึ่งรวมหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) จำนวน 500 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ A ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปชำระคืนหนี้และใช้ในการดำเนินกิจการ

 

อันดับเครดิตดังกล่าวได้รับการปรับเพิ่มขึ้นมา 1 ขั้นจากอันดับเครดิตเฉพาะ (Stand-alone Credit Profile SACP) ของบริษัทซึ่งอยู่ที่ระดับ a- โดยการยกระดับสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งที่มีต่อสถานะของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทลูกเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ AAA/Stable จากทริสเรทติ้ง)


ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้บริษัทจะยังคงได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านธุรกิจและการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาต่อไป

 


อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในการเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและธุรกิจนายหน้าประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทยังมีฐานทุนที่แข็งแกร่ง มีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีจากการมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ระมัดระวัง รวมถึงมีแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่เพียงพออีกด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดในระดับหนึ่งจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

 

ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2565 ของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้ โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ระดับ 6.57 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับสิ้นไตรมาสก่อน บริษัทมีรายได้สุทธิอยู่ที่ 940 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวเป็นอย่างมากของสินเชื่อ รวมทั้งจากรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง ในขณะที่คุณภาพสินเชื่อที่ได้รับการควบคุมเป็นอย่างดีก็ช่วยให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำรองสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำอีกด้วย สำหรับอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวมของบริษัทนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 1.25% ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2565 จากระดับ 1.19% ณ สิ้นปี 2564 โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ่งทริสเรทติ้งคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปในช่วงเวลาที่เหลือของปีเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงอ่อนแอและการสิ้นสุดโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตของบริษัทยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 317% เมื่อเทียบกับระดับ 357% ณ สิ้นปี 2564

 

ฐานทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่เข้มแข็งและเป็นปัจจัยด้านบวกสำหรับอันดับเครดิต ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 34.6% จากระดับ 35.8% ณ สิ้นปี 2564 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อ ในการนี้ จากคาดการณ์การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทที่ระดับประมาณ 15% ต่อปีในช่วงระหว่างปี 2565-2567 แล้ว ทริสเรทติ้งประมาณการว่าอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงของบริษัทจะอยู่ที่ระดับเกินกว่า 33% ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

 

แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ อยู่บนพื้นฐานการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาฐานทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและรักษาสถานะผู้นำในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถเอาไว้ได้ในขณะที่ยังคงมีผลประกอบการทางการเงินที่น่าพึงพอใจต่อไป นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษัทจะสามารถควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อีกด้วย

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง


อันดับเครดิตอาจปรับเพิ่มขึ้นได้หากบริษัทสามารถสร้างเสถียรภาพทางธุรกิจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่สถานะทางการตลาดอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังสามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแรงและผลประกอบการทางการเงินที่ดีเอาไว้ได้ในเวลาเดียวกัน ในทางกลับกัน การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากสถานะทางการแข่งขันหรือคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้อัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงลดลงต่ำกว่าระดับ 25%

 

นอกจากนี้ หากมุมมองของทริสเรทติ้งเกี่ยวกับระดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่มีต่อกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสาระสำคัญก็อาจเป็นสาเหตุให้มีการทบทวนอันดับเครดิตเพื่อสะท้อนมุมมองดังกล่าวอีกด้วย

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)
อันดับเครดิตองค์กร: A
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
TIDLOR228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A
TIDLOR22DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 450 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A
TIDLOR234A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A
TIDLOR234C: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,450 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A
TIDLOR236A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A
TIDLOR238A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A
TIDLOR244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A
TIDLOR244B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,850 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A
TIDLOR247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 3 ปี A
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้