Today’s NEWS FEED

News Feed

(เพิ่มเติม) อาร์เอส กรุ๊ป รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS การันตีบริหารจัดการพลังงานในอาคารสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

149


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(22 มิถุนายน 2565)------บริษัท อาร์เอส (จำกัด) มหาชน หรือ อาร์เอส กรุ๊ป รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารสำนักงาน ประจำปี 2564 จากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งตอกย้ำให้เห็นว่า อาร์เอส กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน ด้วยการออกแบบอาคารที่มีแนวคิดด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานจาก MEA พร้อมเดินหน้าโครงการด้านความยั่งยืนในทุกมิติทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล


คุณวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สำนักงานใหม่ของอาร์เอส กรุ๊ป เป็นอาคารที่มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน สร้างขึ้นภายใต้คอนเซปต์ ทันสมัย เรียบง่าย และยั่งยืน (Minimal design, Simple space & Timeless) โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคารและสื่อถึงภาพลักษณ์ของ อาร์เอส กรุ๊ป ตามแนวทางมินิมอล และลดทอนการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ขณะที่ภายในอาคารมีการจัดสรรและใช้พื้นที่ได้อย่างเป็นประโยชน์ครบทุกมิติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน และเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อทำหน้าที่จัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมในอาคาร รวมถึงการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและตรวจตราระบบการทำงานภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ”

 

นอกจากการบริหารอาคารตามแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานแล้ว อาร์เอส กรุ๊ป ยังมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยตั้งแต่ปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “แยก แลก รักษ์”เพื่อลดการใช้กระดาษในระยะยาว โดยสามารถนำกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไปแล้วกว่า 12 ตัน ซึ่งเทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กว่า 8,000 กิโลกรัม และลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 200 ต้น และ โครงการ “RS NET ZERO: Think-ก่อน-ทิ้ง Plastic” ที่นำขวดน้ำพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในองค์กร

 

ทั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแง่กระบวนการผลิตสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันความรู้ให้แก่พนักงานและชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

สร้างฐาน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง พิจารณาตลาดหุ้นไทย สู่สภาวะการสร้างฐานอีกครั้ง 1,600 จุด บวกลบ ตัวเลขเศรษฐกิจแต่ละตัว มีผลต่อ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้