Today’s NEWS FEED

News Feed

(เพิ่มเติม)อาร์เอส กรุ๊ป ชูนโยบาย "RS Diversity" ชื่นชมทุกความหลากหลาย เป็นไปได้ทุกความแตกต่าง พร้อมเพิ่มสวัสดิการพนักงาน สร้างความเท่าเทียมทางเพศ

195

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (6มิถุนายน 2565)----- โลกปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมมากขึ้น บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป องค์กรที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มชีวิตผู้คนด้วยความบันเทิง สินค้า และบริการที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า ประกาศจุดยืน พร้อมชูนโยบาย "RS Diversity" ชื่นชมทุกความหลากหลาย เป็นไปได้ทุกความแตกต่าง เพื่อสะท้อนความหลากหลายและความเท่าเทียมใน อาร์เอส กรุ๊ป ที่มีมาโดยตลอดให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านนโยบายด้านสวัสดิการใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางเพศ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ให้โอกาสกับพนักงานทุกกลุ่มได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ รวมถึงการทำงานของพนักงานที่มีความเสมอภาคกัน

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "อาร์เอส กรุ๊ป คือ องค์กรที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งในแง่การทำธุรกิจผ่านโมเดล Entertainmerce ที่เป็นการนำศักยภาพที่มีของสื่อ-บันเทิง ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของเรามาสนับสนุนการทำธุรกิจคอมเมิร์ซ ผสมผสานให้เกิดความแตกต่างหลากหลายทั้งในแง่ผลิตภัณฑ์และบริการ ในขณะเดียวกัน อาร์เอส ยังเปิดรับและเปิดโอกาสให้กับความหลากหลายของพนักงาน ทั้งเทเลเซลล์จาก RS Mall ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 คูลเจจาก COOLfahrenheit  ศิลปินจาก RS Music และนักแสดงทั้งในและนอกสังกัด ในแง่อายุ วัย เพศ ประสบการณ์ ถิ่นกำเนิด ภูมิหลัง และความสามารถ ซึ่งการเปิดกว้างนี้เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้ อาร์เอส ประสบความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์มองค์กรอย่างรวดเร็ว จนเป็นกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ผมมั่นใจว่า ที่ อาร์เอส กรุ๊ป ความหลากหลายไม่ใช่ปัญหาในการบริหารงาน แต่ความแตกต่างหลากหลายในแง่ของทักษะและความสามารถกลับเป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า การยอมรับและให้โอกาสซึ่งกันและกัน ยิ่งส่งเสริมให้เราแข็งแกร่งขึ้นในทุกมิติ ดังนั้น เราจึงสานต่อนโยบายให้เป็นรูปธรรมผ่านสวัสดิการใหม่ๆ สำหรับพนักงานให้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจของอาร์เอส จะมีการบริหารงานโดยคำนึงถึงความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของผู้คนตามหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้น เราจึงกำลังศึกษาและหาแนวปฏิบัติเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ทั้งในแง่การผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างความเสมอภาคให้แก่พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด"

ปัจจุบัน อาร์เอส กรุ๊ป มีพนักงานรวมกว่า 1,400 คน ซึ่งในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง มีผู้บริหารที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ถึง 30% และแบ่งเป็นพนักงานกลุ่ม Baby Boomer 1% ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี คน, Gen X 33%, Gen Y 64% และ Gen Z 2% ดังนั้น การบริหารจัดการความหลากหลายของพนักงานจึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การให้ความสำคัญด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานก็นับเป็นนโยบายหลักของเรา อาร์เอส กรุ๊ป จึงได้พัฒนา 'นโยบายการบริหารความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่างของผู้คน' ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ อาร์เอส กรุ๊ป เป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด และทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยนโยบายนี้เน้นการขยายสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานเพิ่มเติม เพื่อสะท้อนความหลากหลายและความเท่าเทียมใน อาร์เอส กรุ๊ป อันได้แก่

1.        การลาเพื่อจัดพิธีมงคลสมรสและจดทะเบียนสมรสอย่างเท่าเทียม พนักงานสามารถใช้สิทธิ์การลางานได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด กับการสมรสระหว่างชาย-หญิง และคู่สมรสเพศเดียวกัน โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ

2.        เงินสนับสนุนช่วยเหลือสำหรับการแต่งงานเท่าเทียม พนักงานจะได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อร่วมแสดงความยินดีทั้งการสมรสระหว่างชาย-หญิง และคู่สมรสเพศเดียวกันด้วย

3.        การลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาโดยได้รับค่าจ้างระหว่างผ่าตัดแปลงเพศได้ 45 วัน เท่ากับสวัสดิการลาคลอด

"ทั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ร่วมกับทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ ทั้งธุรกิจคอมเมิร์ซและธุรกิจสื่อ-บันเทิง ได้มีการเดินรณรงค์ให้เกิดความเท่าเทียมและยอมรับความแตกต่างภายในองค์กรที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของพนักงานอาร์เอส อาสาจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งพร้อมใจกันประกาศจุดยืนในการสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม ภายใต้แคมเปญ "RS Diversity" ชื่นชมทุกความหลากหลาย เป็นไปได้ทุกความแตกต่าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสะท้อนตัวตนของ อาร์เอส กรุ๊ป ในฐานะองค์กรแห่งความหลากหลายและเป็นองค์กรแห่งโอกาสที่ไม่แบ่งแยกและเปิดกว้างสำหรับทุกคน" นายสุรชัย กล่าวปิดท้าย

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

สร้างฐาน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง พิจารณาตลาดหุ้นไทย สู่สภาวะการสร้างฐานอีกครั้ง 1,600 จุด บวกลบ ตัวเลขเศรษฐกิจแต่ละตัว มีผลต่อ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้