Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.โนมูระ พัฒนสิน : Technical Focus

130

 

แนวโน้ม SET INDEX วันนี้: จากแท่งเทียนเป็น closing black upper shadow (volatile) ปิดบริเวณ ema 10วันแต่ต่ำกว่า ema 50/200วัน โดยมีจำนวนหุ้นลบยังปกคลุม และสัญญาณระยะสั้นทรงตัวถึงอ่อนแรง ดังนั้นยังเลือกconservative method อยู่ด้านต่อรองแนวรบัเดิม 1617 /1612 เมื่อยืนได้จึงลุ้นดีดกลับมีต้านตาม step1634/1640

Resistance 1634/1640
Support 1617/1612


Market sentiment เมื่อวานนี้เลือก = “วางกรอบแกว่งตัวขยับลงระหว่างแนวรับ 1617/1612 และต้าน 134/1643 จุด” (ปรากฏว่าดัชนีทำยอดสูงของวันไว้ที่ 1640 จุดและจากนั้นปิดแดนลบ 1625.18 จุด) ส่งผลให้แท่งเทียนเป็น closing black upper shadow (volatile) ด้วยปริมาณ / มูลค่าซื้อขายยเพิ่มขึ้นมาที่6.8 หมื่นล้านบาทจาก SET ปิดแดนลบ ด้วยปริมาณ/ มูลค่าขายเพิ่มขึ้น และจำนวนหุ้นลบยังคงปกคลุมต่อไป จึงเลือกอ่อนตัวต่อรองเป็นหลัก = มีเหตุผลทางเทคนิค 4 ข้อ


a. Trend and Price patterns = จาก SET เมื่อวานนี้ปิดแดนลบและเข้าใกล้ema 10 วัน แต่ต่ำกว่า ema 50/ 200 วันต่อไป ด้วยแท่งเทียนล่าสุดเป็น closing blackupper shadow (volatile) อยู่ใน degree ผันผวนตามแนวต้าน สะท้อนถึงระดับ gap บริเวณแนวต้านที่วางไว้ 2 ฉบับติดกัน เป็นแนวต้านสำคัญที่ 1634 /1643 จุดดังนั้นวันนี้จึงวางกรอบ trading ไม่แตกต่างจากฉบับเมื่อวานนี้ เบื้องต้นอิงต่อรองเป็นหลัก มี 2 เหตุผล คือ 1. ความเห็นไม่เปลี่ยน คือ การอ่อนตัวเป็นเพียงการถอย /throwback ปกติมากกว่าเกิด panic sell ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการวางแนวรับตาม step เช่นเดียวกับช่วงดีดยังมีแรงขายเป็นระยะตามแนวต้านที่กำหนด และ 2..SET50 ทรงตัวเมื่อเทียบกับ SET INDEX สะท้อนถึง “บรรยากาศการซื้อขายเป็นเพียง selective รายตัว” จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. หุ้นใหญ่ที่มีส่วนผลักดันในเชิงต่อรอง = CPF, EGCO, OR, SAWAD, JMT 2. ส่วนหุ้นใหญ่ (รายตัว) ที่สัญญาณเข้า oversold แต่อยู่ด้านปรับฐาน DELTA, KCE, PTTGC, TTB, CRC


b. Big Trend = จากแท่งเทียน 12 แท่งของปี 2564 ซึ่งให้น้ำหนัก SET INDEX “ปรับขึ้นด้วยภาวะร่วมด้วยช่วยกัน / Public participation phase โดยวางเป้าหมายรายปีไว้ที่ 1643 จุด (ปรากฏว่าดัชนีปิด 30 ธันวาคม 64 ที่ 1657 จุด) ส าหรับแนวโน้มรายปี 2565 ให้น ้าหนัก “อยู่ในทิศทางปรับขึ้นต่อเพื่อเข้าสู่การทำกำไรตามรอบ/distribution phase” โดยมีแนวต้านภาวะ bullish: weakly trending 1716/1753 (best case 1804) ส่วนช่วงปรับฐานรายปีมีแนวรับ 1563/1512 (worst case 1454)ทั้งนี้ปัจจุบันปิดเหนือema 10 วันและ medium uptrend นักลงทุนเลือกคงพอร์ตที่ระดับ 45/55 (ระหว่างหุ้นกับเสมือนเงินสด)


c. Momentum Indicators = เมื่อนำ SET INDEX เทียบกับเครื่องมือทางเทคนิค ปรากฏว่าสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นกลับมามีทิศทางทรงตัวถึงอ่อนตัวลง อาทิ 1.เครื่องมือบ่งชีถึงแนวโน้ม อาทิ MACD ยืนเหนือเส้น signal line แต่ยังปิดต่ำกว่าแกน 0 ต่อไป 2. เครื่องมือวัดการแกว่งตัว RSI ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 45% พร้อมกับmomentum ยังแกว่งตัวลงต่อ และเครื่องมือ Fast stochastic เริ่มอ่อนตัวลง ขณะที่ slow / modified stochastic แกว่งตัวออกข้าง เป็นต้น


d. Volume Indicators = SET ปิดแดนลบ พร้อมกับปริมาณและมูลค่าซื้อขายรวมกลับมาเพิ่มขึ้น ดังนั้นเลือกด้านต่อรองเป็นหลักต่อไป เนื่องจากจำนวนหุ้นลบยังคงาปกคลุมต่อเนื่อง (+605/-995) ส่วนเครื่องมือ Volume indicators ทั้ง obv/money flow index อ่อนตัว ยังคงเลือกแกว่งตัวลงโดยวางแนรับ-แนวต้านขยับลงเป็นหลักสรุปเครื่องมือ a-d“เลือกอ่อนตัวต่อรองโดยวางแนวรับเดิม 1617/1612 ขณะที่ช่วงดีดตัวระหว่างวันมีแนวต้านขยับลงต่อ 1634/1640” มีความเป็นไปได้ดังนี้


1. เหตุผลที่เลือกอ่อนตัวต่อรอง โดยวางแนวรบัเดิมเมื่อยืนได้มีลุ้นดีดตามแนวต้านตาม step ที่กำหนด (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 55%) มีเหตุผลดังนี้


1.1 แนวรับรายวันวางระดับเดิม 1617/1612(เมื่อยืนได้มีลุ้นดีด) = จาก SET INDEX / SET50 ปิดแดนลบ ด้วยแท่งเทียนมีลักษณะ closing black upper
shadow แสดงถึง degree ที่พยายามดีดตัวแต่ยังผันผวนและกดดันตามแนวต้าน ทำให้ปิดต่ำกว่าเส้น ema 200 day ต่อไป” อย่างไรก็ตามเหตุผลที่
น้ำหนัก “วางแนวรับเดิมและไม่ขยับลง เนื่องจากไม่ได้มีแรงขายเชิงตื่นตระหนก/panic sel แต่เป็นเพียงการถอยย่อ / throw back ปกติl” จากที่กล่าวข้อ a.
จึงเป็นที่มาวาง SET INDEX มีแนวรับเดิม 1617/1612 (support line) มีผลให้ SET50 มีแนวรับเดิม 972/967 จุด เมื่อเริ่มนิ่งจึงพิจารณาลุ้นดีดทางเทคนิค


1.2 บรรยากาศซื้อขายยังคงมีจำนวนหุ้นลบปกคลุม (แสดงถึงมีแรงกดดัน>ผลักดันรายตัว) = จาก SET INDEX / SET50 ปิดแดนลบ ขณะที่ SET50 ทรง
ตัวเมื่อเทียบกับ SET INDEX (โดยปิดห่างกันที่ 648 จุด จาก 647 จุด เมื่อวันก่อน) ด้วบรรยกาศซื้อขายรวมยังคงมีจำนวนลบปกคลุมต่อเนื่อง ดังนั้นแบ่ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มหุ้นที่มีส่วนผลักดันดัชนี ซึ่งมีส่วนต่างเชิงซื้อเมื่ออ่อนตัว = IVL, CPF, BDMS, SAWAD, JMT, SPA, WIN, UREKA ขณะที่หุ้น (จ านวนหนึ่ง) ราคาอ่อนตัวอยู่ด้าน SBL/sell into strength = DELTA, KCE, DOHOME, SIS, MONO, SGP, TTB, PTTGC


2. แนวต้านขยับลงเล็กน้อยโดยพิจารณาทีละ step 1634/1640(ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 45%) = หลังจาก SET INDEX/SET50 ปิดแดนลบ พร้อมกับ
ปริมาณและมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้น ทำให้กรอบการ “ปรับฐานยังคงมีอิทธิพลเป็นหลัก” รวมถึงสัญญาณระยะสั้นกลับมาทรงตัวถึงอ่อนแรงตามข้อ c. อย่างไรก็ตามเมื่อดัชนีรักษาฐานแนวรับตามที่กำหนด จากนั้นลุ้นดีดโดยเฉพาะ SET INDEX ทดสอบแนวต้านแรก 1634 จุด (เป็น base line/ neckline เมื่อผ่านได้จึงพิจารณาต้านถัดไป 1640-1643 จุด” (gap) มีผลให้ SET50 ทดสอบแนวต้านที่ 986/991 จุด อีกครั้ง เมื่อถึง/ใกล้เคียงจึงเป็นจังหวะทำกำไรของผู้เล่ระยะสั้นปกติ


3. Strategyand Action = คำแนะนำโดยแบ่งนักเก็งกำไรออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรก = นักเก็งกำไรยอมรับความเสี่ยงน้อย = รอจังหวะปรับพอร์ตมีแนวต้านขยับลงมาที่ระดับ 1634/1640 จุด ส่วน stop loss เมื่อหลุดต่ำกว่า 1617/1612 จุดกลุ่มที่สอง = นักเก็งกำไรที่ยอมรับความผันผวน = แท่งเทียนเป็น closing black upper shadow (volatile) ด้วยสัญญาณระยะสั้นกลับมาทรงตัวถึงอ่อนตัวลงตามที่กล่าวข้อ c. จึงแบ่งเป็น 2 ข้อ คือ 1. เลือกยืนเหนือเท่ากับแนวรับ 1617/1612 จุด อยู่ด้านเลือกซื้อเก็งกำไร 2. รอขายมีแนวต้านขยับลงต่อที่1634/1640จุด


4. Tradingbuy = WIN, 7UP, CWT, UREKA, SPA, BDMS, JMT, CPF

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

TPCH มั่นใจผลงานโตต่อเนื่อง

TPCH มั่นใจผลงานโตต่อเนื่อง

HotNews: ADVANC กลืน 3BB ซื้อหน่วยลงทุน JASIF มูลค่ารวม 32,420 ลบ.

บอร์ด ADVANC อนุมัติเข้าซื้อกิจการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ -ซื้อหน่วยลงทุน JASIF

หุ้นถดถอย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้นซึมลง หุ้นถดถอย นักลงทุนห่อเหี่ยว ยิ่งIC ยิ่งเครียด เพราะต้องทำวอลุ่ม เลี้ยงชีพ...

มัลติมีเดีย

กูรูแจกหุ้นเด็ด ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก​ #รู้จริง​ #คลุกวงในสไตล์กล้

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้