Today’s NEWS FEED

News Feed

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส : NWR แนะนำถือ ราคาพื้นฐาน 0.78 บาท

183


Company Update
NWR คำแนะนำ: ถือ
ราคาปิด 0.74 บาท ราคาพื้นฐาน 0.78 บาท (เดิม 0.95 บาท)
ก าไร 1Q65 ลดลงเทียบ y-o-y


• กำไรสุทธิ 1Q65 เป็ น 27 ล้านบาท ปรับลง 48% y-o-y แต่ฟื้นตัวจาก q-o-q ที่ -152 ล้านบาท ซึ่งตั้งสำรองมาก
• ยังไปได้คือ รับเหมาก่อสร้างที่มีรายได้สูง แต่อัตรากำไรลดเทียบ y-o-y แต่ที่รายได้ลดลงมากคือ ที่ยู่อาศัย
• แนวโน้ม 2Q65F ยังคล้ายกับ 1Q65 แต่ในงวด 2H65F ธุรกิจที่อยู่อาศัยและผลตภัณฑ์คอนกรีต คาดจะฟื้นตัว
• ถือ ข้อดีคือ ฐานปีทแล้วต่ำ มีขาดทุนหนัก แต่ข้อเสียคือ บางครั้งตั้งสำรองแบบ Surprise และใช้เงนิกู้มาก


ไตรมาส 1Q65 นี้ถือว่าดีที่ยังกำไรได้เทียบกับผู้รับเหมาขนาดกลางและเล็ก หลายรายประสบภาวะขาดทุน 1) อยู่ในช่วงระบาดโควิด-19 เข้าทำงานที่ไซท์งานได้ไม่สะดวก 2) ความผันผวนของต้นทุนเหล็กก่อสร้าง และขาดแคลนแรงงานและ 3) มีงานในมือน้อยกว่าปกติ อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ผลการดำเนินงานคือ เป็นก าไรสุทธิ27 ล้านบาท ปรับลง 48% y-o-y แต่ฟื้นตัวจาก q-o-q ที่ -152 ล้านบาท ซึ่งตั้งสำ รองมากนั้นคือ มีการปรับปรุงต้นทุนงานรถไฟฟ้าสายสีชมพูให้สูงขึ้น

ธุรกิจที่ค้ำจุนคือ รับเหมาก่อสร้าง แต่ที่อยู่อาศัยไม่สดใส ส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต หรือพรีแฟบ อ่อนลงเล็กน้อย ในรายละเอียดคือ 1) รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่ม 25% เป็น 3.2 พันล้านบาท แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็น 6.2% เทียบกับ y-o-y ที่ 7.4% 2) รายได้จากธุรกิจที่อยู่อาศัย ผ่านบริษัทย่อยคือ มานะพัฒนาการ รายได้ลด -55% เป็น 91 ล้านบาท ส่วนอัตราก าไรขั้นต้นลดลงเป็น 26.8% เทียบกับ y-o-y ที่ 28.8% และ 3) ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต รายได้ลด -2% เป็น 1,830 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นเป็น 20.1% เทียบกับ y-o-y ที่7.7%บริหารค่าใช้จ่ายขาย-จัดจำหน่ายได้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นอัตราการลดลง 24% แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลับเพิ่มขึ้น 22% ผลพวงจากการเพิ่มพนักงาน แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่าขาย-บริหารโดยรวมเทียบกับรายได้ลดลงเป็น 5.1% เทียบกับ y-o-y ที่ 5.2% ด้านดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 12% y-o-y เป็น 69 ล้านบาท


แนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังสดใสขึน้ นั่นคือผลการด าเนินงาน 2Q65F จะยังคล้ายกับ 1Q65 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ในงวด 2H65F ธุรกิจที่อยู่อาศัยและผลิตภัณฑ์คอนกรีตคาดจะฟื้นตัว โดยธุรกิจที่อยู่อาศัยมีโปรแกรมการโอนกรรมสิทธิ์มากขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์คอนกรีตหรือพรีแฟนจะมีการเข้าไปทางานในโครงการที่ทำสัญญาไว้มากขึ้นจุดเด่นของบริษัทคือ ประมูลงานได้มาก สำหรับ 2 เดือนแรกปี65F ประมูลงานได้มาก รวมมูลค่า 9.1 พันล้าน ดังนั้นงานในมือ (Backlog) ณ สิ้น ก.พ.65 จึงสูงมากเป็น 48.1 พันล้านบาท ยังผลให้รายได้ในอนาคตนั้นมีความมั่นคงสูง ซึ่งจะรับรู้รายได้จากการก่อสร้างตกราวปีละ 1 หมื่นล้านบาทขึ้นไป


คงคำแนะนำ ถือ ข้อดีคือฐานปีที่แล้วต่ำ คือขาดทุนหนัก นั่นคือ 2Q64,3Q64, 4Q64 เป็น -612, -57 และ -152 ล้านบาท ตามลำดับ หากบริษัทสามารถรักษาระดับกำไรไว้พอๆกับ 1Q65 ได้ ก็จะท าให้ผลงานดูดี แต่ข้อเสียคือ บางครั้งตั้งส ารองค่าใช้จ่ายแบบไม่ได้คาดไว้ก่อน (Negative Surprise) ในบางไตรมาส ยังผลให้เกิดผลขาดทุน และใช้เงินกู้มาก โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ณ สิ้น 1Q65 เพิ่มไปถึง 2.1 เท่าแล้ว ความเสี่ยงคือ อาจจะมีการเพิ่มทุนตามมาได้ ด้านราคาพื้นฐานใหม่ประเมินด้วย P/BV ปี 65F ที่ระดับ 0.9 เท่า ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 5.4%

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com : Tel. 02 857 7835

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

"UBE" ลุยส่งนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลัง "แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ" ไร้กลูเตน-ผงชูรส-กรอบนาน เอาใจคนเลิฟของทอดแต่รักสุขภาพ

"UBE" ลุยส่งนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลัง "แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ" ไร้กลูเตน-ผงชูรส-กรอบนาน เอาใจคนเลิฟของทอดแต่รักสุขภาพ

TPCH มั่นใจผลงานโตต่อเนื่อง

TPCH มั่นใจผลงานโตต่อเนื่อง

HotNews: ADVANC กลืน 3BB ซื้อหน่วยลงทุน JASIF มูลค่ารวม 32,420 ลบ.

บอร์ด ADVANC อนุมัติเข้าซื้อกิจการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ -ซื้อหน่วยลงทุน JASIF

มัลติมีเดีย

กูรูแจกหุ้นเด็ด ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก​ #รู้จริง​ #คลุกวงในสไตล์กล้

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้