Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ออกเสนอขาย DR ในการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

128


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 19 พฤษภาคม 2565)—ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
Depository Receipt (DR) เกี่ยวกับระบบงานการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (global custodian) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้เสนอขาย DR (DR issuer) ในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (global custodian) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ DR issuer สามารถพิจารณาแต่งตั้ง global custodian ได้โดยตรง หรือแต่งตั้งตัวแทนที่มีระบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมของระบบงานในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีระบบการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ฝากไว้กับรายการที่ปรากฏในบัญชีที่ DR issuer จัดทำขึ้น รวมถึงมีระบบการดูแลและติดต่อประสานงานกับ global custodian ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

________________________

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

"UBE" ลุยส่งนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลัง "แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ" ไร้กลูเตน-ผงชูรส-กรอบนาน เอาใจคนเลิฟของทอดแต่รักสุขภาพ

"UBE" ลุยส่งนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลัง "แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ" ไร้กลูเตน-ผงชูรส-กรอบนาน เอาใจคนเลิฟของทอดแต่รักสุขภาพ

TPCH มั่นใจผลงานโตต่อเนื่อง

TPCH มั่นใจผลงานโตต่อเนื่อง

HotNews: ADVANC กลืน 3BB ซื้อหน่วยลงทุน JASIF มูลค่ารวม 32,420 ลบ.

บอร์ด ADVANC อนุมัติเข้าซื้อกิจการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ -ซื้อหน่วยลงทุน JASIF

มัลติมีเดีย

กูรูแจกหุ้นเด็ด ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก​ #รู้จริง​ #คลุกวงในสไตล์กล้

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้