Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.โนมูระ พัฒนสิน : Technical Focus

156

 

แนวโน้ม SET INDEX วันนี้: จากแท่งเทียนเป็น closing white lower shadow (continuation bar/ / price up withdecreasing volume) ปิดบริเวณ ema 10วัน ขณะที่จำนวนหุ้นบวกยังปกคลุม พร้อมสัญญาณระยะสั้นเงยตัวขึ้นดังนั้นรอจังหวะทะลุema 10วัน1619 มีส่วนต่างถัดไป 1629/1634 เมื่อถึง/ใกล้เคียงไม่ผ่านจึงปรับฐาน 1607 - 1604

Resistance 1629/1634
Support 1607-1604


Market sentiment เมื่อวานนี้เลือก = “ long white candle อยู่ในด้านดีดตัวทางเทคนิคมีส่วนต่างทดสอบ 1622/1629 จุด” (ปรากฏว่าดัชนีทำยอดสูงของวันไว้ที่ 1622จุด และปิดบวกที่ 1619.63 จุด) ส่งผลให้แท่งเทียนเป็น closing white lower shadow (continuation bar) ด้วยปริมาณ/ มูลค่าซื้อขายรวมลดลงที่7.3 หมื่นล้านบาทจาก SET ปิดบวก ด้วยปริมาณ/ มูลค่าขายลดลง ขณะที่จำนวนหุ้นบวกยังคงปกคลุม จึงเลือกลุ้นดีดทดสอบแนวต้านถัดไป = มีเหตุผลทางเทคนิค 4 ข้อ


a. Trend and Price patterns = จาก SET เมื่อวานนี้ปิดบวกและปิดบริเวณ ema 10 วัน แต่ยังต่ำกว่า 50/200 วันต่อไป ด้วยแท่งเทียนล่าสุดเป็น closing white lowershadow (price up with decreasing volume) อยู่ใน degree “ดีดตัวต่อเนื่องแต่มีความผันผวนตามแนวต้าน” เกิดจาก 2 เหตุผลทางเทคนิค คือ1. จากสถิติย้อนหลัง6 เดือนถึง ณ ปัจจุบันได้เคยเกิดแท่งเทียนอยู่ในต าแหน่งดีดตัวขึ้นมาปิดบริเวณ ema 10 day ประมาณ 5 ครั้ง ปรากฏว่าผ่านทะลุข้ามเส้นและปิดบวกแต่มีแรงขายตามแนวต้านโดยแท่งเทียนมี shaow ปรากฏด้านบน 3 ครั้ง ย่อตัวกลับลงมาปิดแดนลบ 1 ครั้ง ปิดบวกโดยไม่ผันผวน 1 ครั้งและ 2. SET50 ปิดบวกและยังเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น ema 10 วันต่อไป ดังนั้นเม็ดเงินบางส่วนเข้ามาประคองและผลักดันหุ้นใหญ่ (รายตัว) ทำให้แบ่งเป็น 2กลุ่ม คือ 1. หุ้นใหญ่ที่มีส่วนผลักดันในเชิงrotation = GULF, BTS, INTUCH, KTC, EA 2. ส่วนหุ้นใหญ่ (รายตัว) ที่สัญญาณเข้า oversold ยังอยู่ในด้านปรับฐาน KBANK, MINT, PTT, TTB, TOA


b. Big Trend = จากแท่งเทียน 12 แท่งของปี 2564 ซึ่งให้น ้าหนัก SET INDEX “ปรับขึ้นด้วยภาวะร่วมด้วยช่วยกัน / Public participation phase โดยวางเป้าหมายรายปีไว้ที่ 1643 จุด (ปรากฏว่าดัชนีปิด 30 ธันวาคม 64 ที่ 1657 จุด) ส าหรับแนวโน้มรายปี 2565 ให้น้ำหนัก “อยู่ในทิศทางปรับขึ้นต่อเพื่อเข้าสู่การทำกำไรตามรอบ/distribution phase” โดยมีแนวต้านภาวะ bullish: weakly trending 1716/1753 (best case 1804) ส่วนช่วงปรับฐานรายปีมีแนวรับ 1563/1512 (worst case 1454)ทั้งนี้ปัจจุบันปิดเหนือema 10 วันและ medium uptrend นักลงทุนเลือกขยับพอร์ตขึ้นที่ระดับ 40/60 (ระหว่างหุ้นกับเสมือนเงินสด)


c. Momentum Indicators = เมื่อน า SET INDEX เทียบกับเครื่องมือทางเทคนิค ปรากฏว่าสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นส่วนใหญ่ยังคงเงยตัวขึ้น และ (บาง) เครื่องมือเงยขึ้นจากเขต oversold อาทิ 1. เครื่องมือบ่งชีถึงแนวโน้ม อาทิ MACD บีบเข้าหา signal line แต่ยังปิดต่ำกว่าแกน 0 2. เครื่องมือวัดการแกว่งตัว RSI ยังคงเงยตัวขึ้นต่อที่ระดับ 41% พร้อมกับ momentum เงยตัวขึ้นเช่นกัน และเครื่องมือ slow / modified stochastic ทรงตัวบวกออกจากเขต oversold เป็นต้น


d. Volume Indicators = SET ปิดบวก พร้อมกับปริมาณและมูลค่าซื้อขายรวมกลับทยอยลดลง ดังนั้นเลือกกรอบเก็งกำไรแต่พิจารณาตาม step โดยมีจำนวนหุ้นบวกเข้ามาปกคลุม (+1042/-712) ส่วนเครื่องมือ Volume indicators ทั้ง obv/money flow index เงยตัวขึ้น จึงเลือกกรอบส่วนต่างตามแนวรับ-แนต้านขยับขึ้นต่อไปสรุปเครื่องมือa-d “เลือกดีดทางเทคนิคโดยมีส่วนต่างทดสอบต้านถัดไป 1629/1634 ส่วนช่วงพักย่อระหว่างวันเน้นฐานยก 1607-1604” มีความเป็นไปได้ดังนี้


1. เหตุผลที่เลือกดีดทางเทคนิค โดยมีแรงขายระยะสั้นตามแนวต้าน ขณะที่ช่วงพักย่อเน้นแนวรับยกสูง (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 60%) มีเหตุผลดังนี้


1.1 ดัชนีทดสอบแนวต้านตาม step และยังไม่ผ่าน 1629/1634 จุด = จาก SET INDEX / SET50 ปิดบวก ด้วย Degree แท่งเทียนเป็น closing whitelower shadow อยู่ใน Degree ดีดตัวแต่ไม่โดดเด่น แม้ว่าในช่วง 2 ฉบับที่ผ่านมาจะได้รับอิทธิพลจากรูปแบบ homing pigeon ต่อด้วย long whitecandle พร้อมกับสัญญาณระยะสั้นที่เงยตัวขึ้นตามข้อ c. ก็ตาม เหตุผลส่วนหนึ่งเกิดจากที่กล่าวในข้อ a. คือ สถิติที่มักจะมีแรงขายตามแนวต้าน และSET50 มีลักษณะ “เลือกรายตัว” (ไม่ได้กระจาย). ส่งผลให้ SET INDEX ผ่านเส้น ema 10 day 1619 จะมีช่วงทดสอบถัดไป 1629/1634 จุด (resistanceline/ ema 200 day) ส่งผลให้ SET50 มีแนวต้าน 983 / 989 จุด เมื่อถึง/ใกล้เคียงจึงเป็นจังหวะ day trading ทำกำไรตามรอบปกติ

1.2 บรรยากาศซื้อขายยังคงมีจำนวนหุ้นบวกปกคลุม (แสดงถึงมีแรงผลักดัน>กดดันรายตัว = จาก SET INDEX / SET50 ปิดแดนบวก ขณะที่ SET50ทรงตัวเทียบกับ SET INDEX (โดยปิดห่างกันที่ 642 จุด จาก 644 จุด เมื่อวันก่อน) ด้วยบรรยกาศซื้อขายรวมยังคงมีจำนวนหุ้นบวกปกคลุม (แต่ต้องติดตามความต่อเนื่อง) ดังนั้นแบ่ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหุ้นที่มีส่วนผลักดันดัชนี พร้อมมีส่วนต่างเชิง trading buy = INTUCH, EA, DTAC, BTS, AIT, RS, IIG, THANAขณะที่ หุ้น (จ านวนหนึ่ง) ราคาอ่อนตัวอยู่ด้าน SBL / sell into strength = GLOBAL, TOA, CENTEL, XO, KBANK, JTS, CHG


2. แนวรับระหว่างวันยกฐานสูงขึ้นต่อไม่ควรหลุดต่ำกว่า zone 1607-1604 (ให้ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 40%) = ไม่เปลี่ยนความเห็นจากฉบับเมื่อวานนี้ คือการพักฐานระหว่างวันคาดว่า “แนวรับยกสูง” คือ แม้ SET INDEX / SET50 ไม่ผ่านแนวต้านหรือเกิด profit taking ตามข้อ 1.1 พร้อมกับแรงกดดันคาดว่าเกิดจาก “การพักความร้อนแรงปกติมากกว่า panic sell” ดังนั้น การวางแนวรับยังให้น้ำหนัก “แนวรับยกสูง / higher low” ซึ่งกรณีที่ภาพreboundไม่เสียไป คาดว่าSET INDEX มีโซนแนวรับ 1607-1604 (support zone ) มีผลให้ SET50 มีแนวรับยกฐานเช่นกันที่ 967-964 เมื่อเริ่มนิ่งจึงเป็นจังหวะในการลุ้นดีดกลับ


3. Strategyand Action = คำแนะนำ โดยแบ่งนักเก็งกำไรออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มแรก = นักเก็งกำไรยอมรับความเสี่ยงน้อย = รอจังหวะปรับพอร์ตมีแนวต้านขยับขึ้นตาม step ถัดไป 1629/1634 ส่วน stop loss เมื่อหลุดต่ำกว่า 1607-1604กลุ่มที่สอง = นักเก็งกำไรที่ยอมรับความผันผวน = แท่งเทียนเป็น closing white lower shadow (continuation bar/ /)สัญญาณระยะสั้นยังคงเงยตัวขึ้น ตามที่กล่าวข้อ c. จึงแบ่งเป็น 2 ข้อ คือ 1. ยืนเหนือหรือเท่ากับแนวรับขยับขึ้นมาที่ 1607-1604 อยู่ด้านเลือกซื้อเก็งกำไรรายตัว 2. รอขายมีแนวต้านขยับขึ้น 1629/1634

 

4. Tradingbuy = IIG, THANA, ECL, AIT, KKP, DTAC, BTS, RS

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SETตามต่างประเทศ By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เชื่อว่า วันนี้ ตลาดหุ้นไทยหรือSET คงเคลื่อนไหว ตามทิศทางตลาดหุ้นประเทศ หลัง กนง.ลงมติขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ...

HotNews: III ส่งซิกH2/65 สดใสต่อเนื่อง หลังเข้าไฮซีซั่นธุรกิจ

III มั่นใจผลงานปีนี้โตเข้าเป้า 30% เล็งH2/65 สดใสต่อเนื่อง หลังเข้าไฮซีซั่นธุรกิจ ขณะที่ผลประกอบการ Q2/65.....

กลุ่ม PTG ใจป้ำ! เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการ

กลุ่ม PTG ใจป้ำ! เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้