Today’s NEWS FEED

News Feed

BEM คว้ารางวัล “Best Sustainability Bond Award ประจำปี 2021”

332

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(23 มีนาคม 2565)-------------อีกหนึ่ง “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ” โดยนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย “The Asset” ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการดำเนินงานการเงิน การลงทุน และการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ประกาศมอบรางวัล “Best Sustainability Bond Award ประจำปี 2021” จากความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นบริษัทเอกชนรายแรกของกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ใน “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่ออกหุ้นกู้ดังกล่าว โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน มียอดจองซื้อมากกว่า 28,000ล้านบาท เทียบกับยอดเสนอขายที่ 6,000 ล้านบาทหรือ “มากกว่าเกือบ 5 เท่า” สะท้อนให้เห็นถึง “ความเชื่อมั่นนักลงทุน” ที่มีต่อธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ BEM ที่ดำเนินธุรกิจแบบ “เหลียวมองโลก” ตามพันธกิจและกลยุทธ์ “ความยั่งยืน” “ยกระดับตลาดทุนไทย” ตอบโจทย์ความมั่นคงแบบมี “นัยสำคัญ”

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยว่า “รางวัลนี้ถือเป็นความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของบริษัท และเป็นรายแรกของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน อาทิ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร และสหกรณ์ ทาง BEM ขอขอบคุณนักลงทุน และผู้จัดการจัดจำหน่ายทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ในการมีส่วนร่วมกับความสำเร็จครั้งนี้”

“รางวัลที่ได้รับและการสนับสนุนที่ดีจากนักลงทุน เป็นพลังให้ BEM เดินหน้าประกอบธุรกิจที่เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการรักษามาตรฐานขององค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานในทุกระดับ”

ดร.สมบัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการออกหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นการนำเงินมาบริหารใน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเดินทางโดยรถยนต์และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานได้สะดวก ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษกับชุมชนรอบข้าง ตลอดจนแก้ไขปัญหาจราจรบนท้องถนน ท่ามกลางวิกฤตมลภาวะ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลก”

“BEM ผนวกพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องไปกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นการดึงดูดนักลงทุนที่คำนึงถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยพุ่งเป้าลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพิ่มทักษะความรู้ให้พนักงาน ชุมชนรอบข้าง และลูกค้า เข้าข่าย Sustainable Business สร้างผลกำไรไปพร้อมกับใส่ใจผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่เสียสมดุล”

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน BEM ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งตามพันธกิจของบริษัทฯ ในการส่งมอบการบริการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

บล.พาย ขนทัพ นลท.เยี่ยมชม รง.PIMO-ไพโม่

บล.พาย ขนทัพ นลท.เยี่ยมชม รง.PIMO-ไพโม่

เล่นชุดใหญ่ By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เห็นหุ้นใหญ่ กลุ่มพลังงาน คึกคัก แบบเล่นชุดใหญ่ หุ้นใหญ่หลายตัว กางปีกสีเขียว........

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้