Today’s NEWS FEED

News Feed

SECURE ผนึก HUMAN เซ็น MOU รุกตลาด Cyber Security และ PDPA

2,592

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(3 ธันวาคม 2564)-------บมจ.เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (SECURE) และ บมจ.ฮิวแมนิก้า (HUMAN) ได้ลงนามใน MOU เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้าน Cyber Security และ PDPA คาดเติบโตสูงในอนาคต ขนทัพผลิตภัณฑ์โซลูชันครบครันหนุนองค์กรให้พร้อมรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


SECURE และ HUMAN เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล เพื่อให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ ซึ่งนำมาสู่ปัญหาซึ่งหลายองค์กรกำลังเผชิญอยู่เกี่ยวกับความซับซ้อนของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีเลคโทรนิคจากการโจรกรรมและการเรียกค่าไถ่ และการวางระบบบริหารจัดการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถรองรับกับการดำเนินงานขององค์กรภายหลังจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ในปี 2565


เนื่องจากข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องมีการวางระบบบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลตามข้อกำหนดของ PDPA เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ทำให้ SECURE ผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์โซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ ผู้พัฒนา PDPA Solution สำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมทุกส่วนสำคัญ สามารถทำงานสอดประสานกันเป็นโซลูชันภาพใหญ่ เพื่อให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA ได้ครบถ้วน และ HUMAN ผู้นำในการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ของประเทศไทย ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Human Resource Information System (HRIS) มาใช้ควบคู่กับบริการรับจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการนำเสนอ PDPA Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล (HR) โดยการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ HRIS ของ HUMAN เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้าน HR และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ให้กับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการด้าน PDPA
นอกจากนี้ลูกค้าองค์กรสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Terranova, AnyVisit และประกันภัยความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดย Terranova เป็นผลิตภัณฑ์ที่ SECURE เป็นผู้จัดจำหน่าย เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cyber Security ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้องค์กรตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน ในขณะที่ AnyVisit เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ SECURE พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการผู้มาติดต่อสถานที่ขององค์กร ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกให้กับทั้งองค์กรและผู้มาติดต่อ


ทั้งนี้ HUMAN ได้เข้าลงทุนในซื้อหุ้น SECURE จำนวน 5 ล้านหุ้น หรือ 4.9% ของหุ้น SECURE ทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ และผลกำไรจากความร่วมมือที่กล่าวมาในข้างต้น

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

สร้างฐาน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง พิจารณาตลาดหุ้นไทย สู่สภาวะการสร้างฐานอีกครั้ง 1,600 จุด บวกลบ ตัวเลขเศรษฐกิจแต่ละตัว มีผลต่อ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้