Today’s NEWS FEED

News Feed

CPF ต้นแบบผนึกพลังทั้งองค์กร "ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก" ปลูกต้นไม้ - กินไม่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหาร

413

   
     


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29พฤศจิกายน2564)-----บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ   สานพลังพนักงานทั่วประเทศ  ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืน   ประกาศความสำเร็จ 2 กิจกรรมนำร่อง ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม "กล้าจากป่า พนาในเมือง" ดำเนินการไปแล้วมากกว่า  27,000 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 215,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์  และกิจกรรม "กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก" บริโภคอาหารไม่เหลือทิ้งรวม  17,312  จาน ลดขยะอาหารได้รวม  1,246 กิโลกรัม  และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,150 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า        
   
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า  บริษัท ฯ สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน และเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF  2030 Sustainability in Action โดยได้เปิดตัวโครงการ Sustainability in Action ยั่งยืน ได้ด้วยมือเรา  ดำเนินกิจกรรม "กล้าจากป่า พนาในเมือง" ชวนเพื่อนพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้   และกิจกรรม"กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก" บริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่า ไม่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหาร ซึ่งทั้งสองกิจกรรมได้รับการตอบรับจากพนักงานอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ผลของโครงการดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้   ในส่วนของกิจกรรมปลูกต้นไม้ มีพนักงานรับกล้าไม้ไปปลูกแล้วรวม 27,196 ต้น เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 20,000 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 215,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์   และกิจกรรม "กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก" มีพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโพสต์ภาพอาหารที่รับประทานหมดจานรวม  17,312  จาน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 10,000 จาน ลดขยะอาหารได้รวม 1,246 กิโลกรัม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,150 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า          
   
"ซีพีเอฟเป็นบริษัทเอกชนรายแรกๆที่สร้างความร่วมมือของพนักงาน ขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร โดยทั้งกิจกรรมปลูกต้นไม้ และ การสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างรู้คุณค่า ไม่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหาร  เป็นการสร้างความร่วมมือในระดับบุคคล เริ่มต้นได้ที่ตัวเอง การชักชวนและบอกต่อสู่เพื่อนพนักงาน  ขยายผลสู่ครอบครัว  สังคม ประเทศ เป็นแนวทางที่ภาคธุรกิจ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัญหาที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ " นายวุฒิชัย กล่าว          
     
น.ส.จันจิรา  ชมศรี ผู้จัดการสำนักห้องปฏิบัติการ  โรงเพาะฟักลูกกุ้ง เขตภาคตะวันออก  กล่าวว่า  ดีใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้"กล้าจากป่า พนาในเมือง" เป็นกิจกรรมดีๆ ที่บริษัทสร้างความตระหนักด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานในองค์กรร่วมปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ โดยส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตั้งแต่เปิดตัววันที่  9 สิงหาคมที่ผ่านมา  รับต้นกล้ากระชายขาวจากจุดรับกล้าที่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง (เจอาร์ ) จ.ตราด  มาปลูกที่บ้าน นอกจากนี้ ยังได้แบ่งต้นกล้าให้เพื่อนพนักงานได้นำไปปลูกด้วย
           
น.ส.นภัสพร สันติมณีรัตน์  เลขานุการอาวุโส  หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ  หนึ่งในพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม"กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก"  กล่าวว่า  รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกิจกรรมบริษัท  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก แต่ทำให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารทุกครั้ง ต้องทานให้เกลี้ยงจานไม่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหารในทุกๆมื้อ  
 
กิจกรรม "กล้าจากป่า พนาในเมือง" และ "กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก" เป็นโครงการระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น  ซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม 2.85 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์  ภายใต้โครงการ "ซีพี  ร้อย รักษ์โลก" ปลูกต้นไม้  20 ล้านต้น ในปี 2030 (ปี พ.ศ.2573)  เพื่อก้าวสู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) และ "กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก" มีเป้าหมายบริโภคอาหารไม่เหลือทิ้ง 100,000 จาน ช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18,200 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  สนับสนุนเป้าหมายลดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบ โดยทั้งสองกิจกรรมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)  นอกจากนี้  กล้าไม้ที่นำมาแจกให้พนักงานเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่บ้านของตัวเอง เป็นกล้าไม้ที่มีการจ้างงานชุมชนดำเนินการเพาะกล้าและช่วยดูแลกล้าไม้  ช่วยสร้างงาน และเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง  
 
 
               
 
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

สร้างฐาน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง พิจารณาตลาดหุ้นไทย สู่สภาวะการสร้างฐานอีกครั้ง 1,600 จุด บวกลบ ตัวเลขเศรษฐกิจแต่ละตัว มีผลต่อ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้