Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. ร่วมกับ Hong Kong Investment Funds Association จัดงาน Hong Kong – Thailand Business Matching Day ครั้งที่ 2

221

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29พฤศจิกายน 2564)----------ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนฮ่องกง (Hong Kong Investment Funds Association : HKIFA) จัดงาน Hong Kong – Thailand Business Matching Day ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจฮ่องกงและไทยในการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างกัน ภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and Thailand : HK-TH MRF)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ Securities and Futures Commission (SFC) ฮ่องกง ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในโครงการ HK-TH MRF เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างฮ่องกงและไทย โดยใช้แนวทางการยอมรับมาตรฐานกองทุนรวมซึ่งกันและกัน โดย ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นั้น

ก.ล.ต. และ HKIFA จึงร่วมกันจัดงาน Hong Kong – Thailand Business Matching Day ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจฮ่องกงและไทยสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างกัน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม ระบบงานปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความเชื่อมโยงด้านตลาดทุนระหว่างฮ่องกงและไทย โดยมีผู้แทนของ บลจ. จากฮ่องกง รวม 17 แห่ง และผู้แทนของ บลจ. บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกันชีวิต ในไทย รวม 31 แห่ง เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “โครงการ HK-TH MRF เป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างฮ่องกงและไทย ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจในการขยายฐานผู้ลงทุน และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนของทั้งสองตลาด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านตลาดทุนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ร่วมลงนามเมื่อปี 2562 เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์ข้างต้น ก.ล.ต. ยินดีสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในการดำเนินการภายใต้โครงการ HK-TH MRF และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ และผลักดันการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างฮ่องกงและไทยให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

Mrs. Sally Wong, Chief Executive Officer ของ HKIFA กล่าวว่า “การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนการจัดสัมมนาร่วมกันของ HKIFA และ ก.ล.ต. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในการดำเนินการภายใต้โครงการ HK-TH MRF และให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว โดย HKIFA จะร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ ก.ล.ต. ในการแลกเปลี่ยนมุมมอง และดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจฮ่องกงและไทยต่อไป ทั้งนี้ HKIFA มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้โครงการ HK-TH MRF เป็นช่องทางสำหรับผู้ลงทุนฮ่องกงและไทย เข้าถึงกองทุนรวมที่เสนอขายในทั้งสองตลาด ซึ่งทำให้มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น ภายใต้ระบบที่มีประสิทธิภาพ”

โครงการ HK-TH MRF เป็นอีกหนึ่งกรอบความร่วมมือที่จะอำนวยความสะดวกแก่ บลจ. ในการเสนอขายหน่วยลงทุนในต่างประเทศ เพิ่มเติมจากโครงการ ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS) และ Asia Region Funds Passport (ARFP) ซึ่งประกาศใช้ในปี 2557 และ 2562 ตามลำดับ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ HK-TH MRF ได้ที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/MutualRecognitionFunds.aspx

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

PT จัดโปรเติมน้ำมัน แลกซื้อน้ำมันปาล์ม "มีสุข" 60 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

PT จัดโปรเติมน้ำมัน แลกซื้อน้ำมันปาล์ม "มีสุข" 60 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

PTG คว้ารางวัล "CSR OF THE YEAR" จากงาน Thailand Top Company Awards 2022

PTG คว้ารางวัล "CSR OF THE YEAR" จากงาน Thailand Top Company Awards 2022

HotNews: SUPER ลั่นปีนี้แข็งแกร่ง ลุยขยาย New Model / KUN โชว์ฝีมือ Q1/65 กำไรพุ่ง 41.16%

SUPER โชว์ผลงานไตรมาส 1/65 มีรายได้ 2,498.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10 %

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้