Today’s NEWS FEED

News Feed

HEMP มั่งธุรกิจ Healthcare & Wellness-ใช้เครื่องมือทางการเงิน หวังพ้นป้าย "C"

701

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(23 พฤศจิกายน 2564)----- นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) HEMP เปิดเผยว่าตามที่ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 19 ซอยรามค าแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร 10240 กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30กันยายน 2564 โดยมีความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไข ดังนี้


สำหรับความคืบหน้าจากการประชุม Public Presentation ครั้งที่ผ่านมา ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นบวกอยู่ที่ 161.09 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 72.74 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและบริการ 56.46 ล้านบาท และรายได้จากการปล่อยพื้นที่เช่าและอื่นๆ 16.28 ล้านบาท ขาดทุนสะสมอยู่ที่ 13.48 ล้านบาท สำหรับรายได้ของบริษัทฯ ที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามที่ดำเนินการภายใต้บริษัท สลิม เวลเนส เอเชียจำกัด (SWA) ต้องปิดสาขาเป็นการชั่วคราวตามนโยบายของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการจำหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์โดยมีการโฆษณาและสื่อสารทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย และคาดการณ์ว่าหากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ยอดขายจะเติบโตขึ้นสำหรับแนวทางและความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย“C” มีดังนี้


1) สำหรับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness)อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทฯจะปรับไปตามสถานการณ์ และหากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทฯ จะรายงานผ่านหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป


2) บริษัทฯ ได้นำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ โดยเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมที่สามารถแก้ไขปัญหาและทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย “C” ตามที่บริษัทฯได้แจ้งความคืบหน้าต่อตลาดหลักแห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2564เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด, การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Whitewash), การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น, การลดทุนเพื่อชดเชย ผลขาดทุนสะสม, การออกของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในการนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเอกสารในเว็บของบริษัทฯ www.hempcorp.co.th


ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: TIDLOR ย้ำสคบ. เห็นชอบร่างฯ ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อไม่กระทบธุรกิจหลัก

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ย้ำกรณี สคบ.เห็นชอบร่างฉบับใหม่ เรื่องการจัดระเบียบควบคุมอัตราเพดานดอกเบี้ย..

เพิ่มพอร์ต By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่ามกลาง สายฝน โดนฝน หนาวสะท้านไปทั้งตัว ตอนนี้ วันนี้ บ่าย 3โมง ติดตามติดตามศาล รธน. ........

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจองคุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้