Today’s NEWS FEED

News Feed

นิคมอุตสาหกรรมหนองแคภายใต้เอสซีจี เซรามิกส์ โชว์ศักยภาพ ขึ้นแท่นเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ตอกย้ำความมุ่งมั่นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

499

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (5 พฤศจิกายน 2564)——นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ภายใต้บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำศักยภาพการพัฒนา สู่ความเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนด้วย การรับรองขึ้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class  รางวัลระดับสูงสุดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)  และรางวัล นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ด้าน Smart Energy พร้อมรับใบประกาศ "โรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ"ในงาน "ECO Innovation Forum 2021" ที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าผลักดันนิคมฯ สู่ความเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง 

นายนำพล  มลิชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า  "การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานคือการสร้างความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ความสอดคล้องกับกฎหมาย และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ  ภายใต้ภาวะการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก

ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการระบบสาธารณูปโภค ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จึงร่วมมือกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนผลักดันให้เกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและด้วยการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมโดยนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกรอบการดำเนินงาน รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็น โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สำหรับการผลิตน้ำประปาและนำระบบ IOT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและให้บริการระบบสาธารณูปโภคให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  โครงการด้าน Circular Economy ด้วยการนำเอาของเสียจากกระบวนการผลิตของบริษัทภายในนิคมอุตสาหกรรมกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐตัวหนอน เพื่อนำกลับมาใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์และบริจาคให้ชุมชนและหน่วยงานราชการ

นอกจากนี้ ในส่วนโครงการด้าน Eco Community   โดยการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาชุมชน การศึกษาหาความรู้ และจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกข้าวรักบ้านเกิด โดยการจัดทำแปลงนาสาธิตปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง แบบอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบนิคมฯหนองแคปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง และปลูกข้าวปลอดสารพิษไว้บริโภค เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี และ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองสมัคร ต.โคกแย้ จ.สระบุรี เป็นต้น รวมถึงโครงการด้าน Eco School ณ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ต.โคกแย้ จ.สระบุรี โดยส่งเสริมให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เป็นต้น

ซึ่งทั้งหมดนี้ นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นและการร่วมกันส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมยกระดับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหนองแคสู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืน

 

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

PT จัดโปรเติมน้ำมัน แลกซื้อน้ำมันปาล์ม "มีสุข" 60 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

PT จัดโปรเติมน้ำมัน แลกซื้อน้ำมันปาล์ม "มีสุข" 60 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

PTG คว้ารางวัล "CSR OF THE YEAR" จากงาน Thailand Top Company Awards 2022

PTG คว้ารางวัล "CSR OF THE YEAR" จากงาน Thailand Top Company Awards 2022

HotNews: SUPER ลั่นปีนี้แข็งแกร่ง ลุยขยาย New Model / KUN โชว์ฝีมือ Q1/65 กำไรพุ่ง 41.16%

SUPER โชว์ผลงานไตรมาส 1/65 มีรายได้ 2,498.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10 %

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้