Today’s NEWS FEED

News Feed

TOA ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI) พร้อมคว้าผลการประเมิน CGR ระดับ"ดีเลิศ" ประจำปี 2564

532

 

    

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 1 พฤศจิกายน 2564)------- บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น 1 ในรายชื่อหุ้นที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  อีกทั้งยังได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564

         นายจตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ เปิดเผยว่า “จากที่ TOA ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน THSI  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังได้รับการประเมิน CGR ประจำปี 2564 ให้อยู่ในระดับดีเลิศนั้น ถือเป็นการโชว์ศักยภาพของการดำเนินธุรกิจและสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ของบริษัท”

            กว่า 57  ปีที่ผ่านมา TOA มีความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ Total Solution เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม  และร่วมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต  นอกจากนี้ด้วยพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง  ประกอบกับการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ สามารถได้ก้าวผ่านวิกฤตและความท้าทายหลากหลายรูปแบบที่เข้ามา  และยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews: TIDLOR ย้ำสคบ. เห็นชอบร่างฯ ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อไม่กระทบธุรกิจหลัก

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ย้ำกรณี สคบ.เห็นชอบร่างฉบับใหม่ เรื่องการจัดระเบียบควบคุมอัตราเพดานดอกเบี้ย..

เพิ่มพอร์ต By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่ามกลาง สายฝน โดนฝน หนาวสะท้านไปทั้งตัว ตอนนี้ วันนี้ บ่าย 3โมง ติดตามติดตามศาล รธน. ........

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจองคุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้