Today’s NEWS FEED

News Feed

*DPAINT เปิดเทรดวันแรกที่ 22.50 บาท จากราคาIPO ที่ 7.50 บาท

130

 

 

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 ตุลาคม 2564)----ผู้สื่อข่าว รายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บมจ. สีเดลต้า (DPAINT) พบว่าเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ 22.50 บาท จากราคาIPO ที่ 7.50 บาทDPAINT และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint) ภายใต้ตราสินค้า “DELTA” “TOPTECH” “NATIONAL” “SEAFCO” เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น สีคุณภาพพิเศษ สีคุณภาพสูง และสีคุณภาพคุ้มค่า ซึ่งในปี 2563 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 35 : 28 : 37 ตามลำดับ โดยมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้รับเหมาและช่างทาสี เจ้าของที่พักอาศัย และเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกลุ่มบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าปลีก (Retail) และงานโครงการ (Project) ซึ่งในปี 2563 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 42 : 52 : 6 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังให้บริการเครื่องผสมสีที่นำไปติดตั้งให้ลูกค้าที่เป็นร้านค้าใช้งาน

 

DPAINT มีทุนชำระแล้ว 230 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 176.75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 53.25 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 39.94 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ไม่เกินกว่า 7.99 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เกินกว่า 5.32 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 399.38 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,725 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 32.80 เท่า ซึ่งคำนวณจากจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) มีกำไรสุทธิเท่ากับ 52.60 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 230 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.23 บาท โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สีเดลต้า (DPAINT) เปิดเผยว่า บริษัทมีทีมผู้บริหารและบุคลากรที่่มีความรู้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมสีทาอาคารมาอย่างยาวนาน และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและ คู่ค้า โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนในการปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักร และระบบการผลิตที่โรงงานสุวินทวงศ์ การซื้อเครื่องผสมสี จำนวน 440 เครื่อง ทำระบบ ERP สร้างห้อง LAB และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

DPAINT มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO หลัก คือ กลุ่มนายอาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ ถือหุ้น 73.91% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้