Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.โนมูระ พัฒนสิน : Technical Focus

107

 


แนวโน้ม SET INDEX วันนี้:จากแท่งเทียนเป็น closing black line (continuation bar / price down with decreasingvolume) ปิดต่ำกว่า ema 10 วัน พร้อมจำนวนหุ้นลบปกคลุม และสัญญาณระยะสนั้ ส่วนใหญ่มีทิศทางอ่อนตวัดังนั้นวันนี้เลือกหลุด support line 1627 จะมีช่วงลง 1620/1611 ขณะที่แนวต้านระหว่างวันขยับลงมาที่1637/1643


Resistance 1637/1643
Support 1620/1611


Market sentiment เมื่อวานนี้=“เลือกแกว่งตัวลงโดยมีแนวรับขยับลงรายวันไว้ที่ 1627/ 1620 จุด” (ปรากฏว่าดัชนีได้ลงมาท ายอดต่อของวันไว้ที่ 1627 จุดจากนั้นปิดทรงตัวแดนบวกที่ 1635.97 จุด) ส่งผลให้แท่งเทียนมีลักษณะเป็น doji star (in neck ) ด้วยปริมาณและมูลค่าซื้อขายรวมเพิ่มขึ้น 7.9 หมื่นล้านบาทจาก SET ปิดแดนลบ ด้วยจำนวนหุ้นลบปกคลุม และสัญญาณส่วนใหญ่แกว่งตัวลง ดังนั้นวันนี้จึงเลือกด้านอ่อนตัวเป็นหลัก = เหตุผลทางเทคนิค4 ข้อคือ


a. Trend and Price patterns = จาก SET เมื่อวานนี้ปิดกลับมาต่ำกว่า ema 10 วัน โดยแท่งเทียนล่าสุดเป็น closing black line (continuation bar / pricedown with decreasing volume) ทั้งนี้ Degree “อยู่ด้านอ่อนตัวพิจารณาตามแนวรับ ขณะที่แนวต้านขยับลง” มีเหตุผล 2 ข้อ คือ 1. จากแท่งเทียน 12 แท่งล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ flat pattern และเมื่อนำมา blending ของแท่งเทียนเปลี่ยนจาก high wave มาเป็น long black upper shadow สะท้อนถึงแรงขายมีอิทธิพลเป็นหลัก ทำให้กดดันตามแนวต้านเป็นระยะต่อไป 2. แม้ SET50 จะยังแข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับ SET INDEX เล็กน้อย แต่เม็ดเงินที่เข้ามาเป็นเพียงประคองหุ้นใหญ่ (รายตัว) อาทิ ICT (INTUCH), PACKAGE (SCGP), COMM (HMPRO), BANK (SCB, KKP), ETRON (HANA, KCE) เป็นต้น


b. Big Trend = จาก SET INDEX (Quarter report ก.ค–ก.ย.)ให้น้ำหนัก defensive play วางแนวรับ1529/1501 จุด (ปรากฏว่าดัชนีมียอดต่ำ1512 จุด)จากนั้นดีดตัววางแนวต้าน1643/1672 จุด (ดัชนีทำยอดสูงที่ 1658 จุด) ดังนั้น Quarter report (ต.ค-ธ.ค.) ให้น้ำหนัก Final sprint / Bullish flag occurring inan uptrend (สร้างฐานยก..พร้อมลุ้นดีดในกรอบขาขึ้น) วางแนวรับ 1585/1546 (worst 1530) ส่วนเป้า 1675/1703 (best 1731) ส าหรับรายปี monthly chart22 แท่ง (นับตั้งแต่ปี 63-ต.ค.64 แท่งเทียนล่าสุด small white candle) ยืนเหนือ medium uptrend นักลงทุนลดพอร์ตที่ 50 / 50 (ระหว่างหุ้นกับเสมือนเงินสด)


c. Momentum Indicators = เมื่อน า SET INDEX เทียบกับเครื่องมือทางเทคนิค ปรากฏว่าสัญญาณระยะสั้นlปลี่ยนจากแกว่งตัวไม่สอดคล้องกันมาอยู่ในทิศทางอ่อนตัวเป็นส่วนใหญ่ อาทิ 1. เครื่องมือบ่งชี้ถึงแนวโน้มอาทิ เส้น MACD ต่ำกว่าเส้น signal line แต่ยังปิดเหนือแกน 0 2. เครื่องมือวัดการแกว่งตัวRSI อ่อนตัวที่ระดับ 49% พร้อมกับ momentum อ่อนตัวต่อเนื่อง และเครื่องมือประเภท slow and modified stochastic อ่อนตัวลงต่อเช่นกัน


d. Volume Indicators = SET ปิดแดนลบ ด้วยปริมาณและมูลค่าซื้อขายทยอยลดลง จึงอยู่ด้านปรับฐานพิจารณาตามแนวรับ โดยมีจ านวนหุ้นลบยังกลับมาาปกคลุมอีกครั้ง (+468/-1207) เครื่องมือVolume indicators ทั้ง obv/money flow index อ่อนตัว จึงเลือกแกว่งตัวลงวางกรอบแนวรับ-แนวต้านขยับลงเป็นหลักสรุปเครื่องมือa-d “เลือกหลุด support line 1627 จะมีช่วงลง 1620/1612 จุด ขณะที่แนวต้านระหว่างวันขยับลงไม่ผ่าน 1637/1643 จุด” มีความเป็นไปได้ดังนี้


1. เหตุผลที่เลือกกลับมาแกวงตัวลง โดยการเคลื่อนไหวมีแนวรับ-แนวต้านขยับลงเป็นหลัก (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 65%) มีเหตุผลดังนี้
1.1 แนวรับรายวันคาดว่ามีทิศทางอ่อนตวัทดสอบ 1620/1611= จาก SET INDEX / SET50 ปิดแดนลบ โดยแท่งเทียนเป็น closing black line ในกรอบของ flat pattern “ แต่ Degree ของแท่งล่าสุดอยู่ในภาวะอ่อนตัว และกลับมาปิดต ่ากว่า ema 10 day อีกครั้ง พร้อมกับสัญญาณระยะสั้นส่วนใหญ่มีทิศทางอ่อนตัวตามข้อ c. ดังนั้น “ทางเทคนิคเลือกหลุดเส้น support line ของ flat 1627 จุด” จะส่งผลให้ว SET INDEX มีแรงกดดันให้อ่อนตัวทดสอบ 1620/1611จุด (support line/s-t downtrend line) ซึ่งมีผลให้ SET50 มีช่วงอ่อนตัวทดสอบ 971 / 965 จุด ทั้งนี้เมื่อเริ่มนิ่งจึงพิจารณาลุ้นดีดทางเทคนิค

1.2 บรรยากาศซื้อขายมีจ านวนหุ้นลบกลับปกคลุม (จึงมีแรงกดดัน>ผลักดัน) = จาก SET INDEX ปิดแดนลบ ขณะที่ SET50 แข็งแรงเมื่อเทียบกับSET INDEX เล็กน้อย (ห่างกัน 650 จุด จาก 651 จุด เมื่อวันก่อน) แต่มีจำนวนหุ้นลบกลับมากคลุม จึงแบ่ง 2 กลุ่ม 1. กลุ่มหุ้น (รายตัว) ที่มีส่วนผลักดันtrading buy INTUCH, SCGP, JMT, KKP, KCE, SPALI, CHAYO, UV, STECH, EP, 2. Sectors ที่ปรับฐาน= PETRO, CONS, PERSON, ENERGโดยหุ้น (จ านวนหนึ่ง)มีสัญญาณเชิงลบอยู่ด้านSBL/sell into strength PTTGC, ESSO, IVL, IRPC, LANNA, STGT, TTCL, BJCHI, XO, CPALL, D


2. แนวต้านรายวันวาง step ขยับลงและไม่ผ่าน 1637/1643 (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 35%) = เมื่อ SET INDEX / SET 50 เลือกหลุดออกจาก flat patternและลงมาตามแนวรับที่ก าหนด แม้ว่าจะดีดตัวระหว่างวัน แต่นั่นหมายถึง “การสร้างส่วนต่างในเบื้องต้นมีแนวต้านขยับลงหรือ lower high” เนื่องจากอิทธิพลของทิศทาง sideway down ปกคลุม โดยเฉพาะกรณีที่จ านวนหุ้นลบส่วนใหญ่ยังกดดัน ทั้งนี้จึงเป็นที่มาของการวางแนวต้าน SET INDEX ขยับลงมาอยู่ที่ 1637/1643 จุด (Fibonacci retracement) มีผลให้ SET50 มีแนวต้านขยับลงที่ 984/990 เมื่อถึง / ใกล้เคียงจึงเป็นจังหวะของ day / swing trading ทำกำไรตามปกติ

3. Strategy and Action = คำแนะนำ โดยแบ่งนักเก็งกำไรออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรก = นักเก็งกำไรยอมรับความเสี่ยงน้อย = รอจังหวะทำกำไรมีแนวต้านขยับลง 1637/1643 จุด ส่วน stop loss เมื่อหลุดต่ำกว่า 1620/1611จุด
กลุ่มที่สอง = นักเก็งกำไรที่ยอมรับความผันผวน= แท่งเทียนเป็น doji star (in neck /price up with increasing volume) สัญญาณทรงตัวถึงอ่อนตัว กล
ยุทธ์จึงแบ่งได้ออกเป็น 2 ข้อ 1. เปิดตลาดหลุด 1627 เลือก short against port เมื่อเริ่มนิ่ง 1620/1611 จึงทยอยรับคืน 2. รอทำกำไรตามแนวต้าน 1637/1643


4. Tradingbuy = STECH, EP, U, BWG, KCE, CHAYO, NER, UV

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้