Today’s NEWS FEED

News Feed

ตลท.รับหุ้นสามัญTFM ลงเทรด 29 ต.ค. 64

127

 


รับหลักทรัพย์

รับหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TFM)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TFM
ตลาดรอง : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 29 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 29 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 500,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 500,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น) : 2.00
ทุนชำระแล้ว (บาท) : 1,000,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น) : 109,300,000
จำนวนหุ้น IPO ประกอบด้วย : หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 90,000,000
หุ้น
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 19,300,000 หุ้น
จัดสรรให้แก่ : ประชาชนทั่วไป จำนวน 109,300,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท) : 13.50
วันที่เสนอขาย IPO : วันที่ 19 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564
ลักษณะธุรกิจ :
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา และอาหารสัตว์บก
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ TFM จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้