Today’s NEWS FEED

News Feed

STA เฮ ได้รับใบอนุญาตปลูกพืชกัญชง จากอ.ย. คาดเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงทดลองต้นปี65

708

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(25ตุลาคม 2564)------------บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) STA เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท ศรีตรังรับเบอร์แอนด์แพลนเทชั่น จำกัด (“SRP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษทั") ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงไปนั้นทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณาออกใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต ลป 6/2564 (ป) โดยให้ไว้แก่SRP เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดย SRP ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อที่จะขายผลผลิตที่ได้จากการปลูกให้แก่ลูกค้าที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกันไว้


ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์กัญชงของบริษัท และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว บริษัทได้นำหลักการ “Digital Traceability” มาใช้กับทุกผลิตภัณฑ์กัญชงที่จะมีการส่งมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างจุดเด่น ความแตกต่าง และมูลค่าเพิ่มให้ไร่กัญชงของ SRP ตลอดจนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับลูกค้าในระยะยาว โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงทดลองนี้ได้ในต้นปี2565

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

PT จัดโปรเติมน้ำมัน แลกซื้อน้ำมันปาล์ม "มีสุข" 60 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

PT จัดโปรเติมน้ำมัน แลกซื้อน้ำมันปาล์ม "มีสุข" 60 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

PTG คว้ารางวัล "CSR OF THE YEAR" จากงาน Thailand Top Company Awards 2022

PTG คว้ารางวัล "CSR OF THE YEAR" จากงาน Thailand Top Company Awards 2022

HotNews: SUPER ลั่นปีนี้แข็งแกร่ง ลุยขยาย New Model / KUN โชว์ฝีมือ Q1/65 กำไรพุ่ง 41.16%

SUPER โชว์ผลงานไตรมาส 1/65 มีรายได้ 2,498.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10 %

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้