Today’s NEWS FEED

News Feed

ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยที่ AAA(tha); แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

128

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19ตุลาคม 2564)----------บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของธนาคารสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็น อันดับเครดิตยังได้สะท้อนถึงความสามารถของ SME Bank ในการขอให้รัฐบาลค้ำประกันหนี้ของธนาคารไม่เกิน 12 เท่าของเงินทุน อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารที่ ‘AAA(tha)’ เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งสะท้อนว่าโครงสร้างอันดับเครดิตของธนาคารซึ่งพิจารณาจากการสนับสนุนจากรัฐบาลนั้นมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศโดยฟิทช์ SME Bank มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อเต็มรูปแบบจากธนาคารพาณิชย์ได้ อันดับเครดิตของ SME Bank ยังพิจารณาถึงสถานะของธนาคารที่เป็นธนาคารรัฐที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเฉพาะ (พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545) โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 99.4% และมีอำนาจควบคุม ในสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอในปัจจุบัน ธนาคารได้แสดงบทบาทในการช่วยพยุงเศรษฐกิจ (countercyclical role)โดยการเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้า เพื่อช่วยให้ SME สามารถรับมือกับผลกระทบของการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา

ฟิทช์คาดว่าผลการดำเนินงานของ SME Bank จะอยู่ภายใต้แรงกดดันในปีหน้า เนื่องจากสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและสินเชื่อส่วนใหญ่อยู่ภายใต้บัญชีธุรกรรมตามโครงการนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA) ซึ่งโดยทั่วไปมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงจากการเตรียมการนำมาตรฐานบัญชี TFRS9 มาใช้ อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่ได้คาดหวังว่าปัจจัยดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อโอกาสที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่ธนาคาร

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตภายในประเทศของ SME Bank ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารเป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ SME Bank หากฟิทช์เชื่อว่าโอกาสที่ทางการจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารปรับตัวลดลง ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่รัฐบาลลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารลงอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารมีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายรัฐที่ด้อยลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฏหมายของธนาคารจากการเป็นธนาคารรัฐ อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับของ SME Bank มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างอันดับเครดิตของประเทศไทย

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้