Today’s NEWS FEED

News Feed

ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ ‘BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

129

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19ตุลาคม 2564)---------บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-currency Issuer Default Rating หรือ IDR) ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) ที่ ‘BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพและคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตสากลของ EXIM อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตของประเทศไทย (BBB+/Stable/F1) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งสะท้อนมุมมองของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็น ฟิทช์ไม่ได้ให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) แก่ EXIM เนื่องจากการดำเนินงานของธนาคารมีปัจจัยผลักดันมาจากนโยบายจากรัฐบาลในการให้การสนับสนุนต่อกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศและกิจกรรมการลงทุน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ธนาคารก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล (พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536)โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและอำนาจควบคุม นอกจากนี้อันดับเครดิตยังได้สะท้อนความสามารถของธนาคารในการขอให้รัฐบาลค้ำประกันหนี้ของธนาคารได้ไม่เกิน 12 เท่าของเงินทุน

ฟิทช์เชื่อว่า EXIM ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภาคการส่งออก-นำเข้าของประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ เช่นเดียวกับธนาคารรัฐอื่น EXIM มุ่งเน้นการให้บริการธนาคารแก่ผู้ประกอบการในประเทศที่อาจไม่ได้รับบริการอย่างทั่วถึงจากธนาคารพาณิชย์ ฟิทช์คาดว่าผลประกอบการของธนาคารจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่สูงขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า อัตราส่วนเงินกองทุนของ EXIM อยู่ในระดับเพียงพอที่ 13.4% (หลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม) ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้อนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 4.2 พันล้านบาทแล้ว ซึ่งน่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการรองรับความเสี่ยงของ EXIM และช่วยในการขยายสินเชื่อ

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตของ EXIM อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตของประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทยจะส่งผลในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ (Support Rating Floor) ของธนาคาร

อันดับเครดิตภายในประเทศของ EXIM ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารเป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
การปรับลดอันดับเครดิตสากลของประเทศไทยเป็นการบ่งชี้ว่าความสามารถในการให้การสนับสนุนธนาคารรัฐ เช่น EXIMของรัฐบาลไทยลดลงและอาจส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันต่ออันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำของ EXIM

ฟิทช์อาจปรับลดทั้งอันดับเครดิตสากลและอันดับเครดิตภายในประเทศของ EXIM หากฟิทช์เชื่อว่าโอกาสที่ทางการจะให้การสนับสนุนธนาคารปรับตัวลดลง ตัวอย่างเช่น หากรัฐบาลลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารลงอย่างมีนัยสำคัญ บทบาทที่ด้อยลงในการดำเนินงานตามนโยบายของธนาคาร หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของธนาคารจากการเป็นธนาคารรัฐ อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับของ EXIM มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างอันดับเครดิตของประเทศไทย

การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
หากไม่มีการเปิดเผยอื่นใดในส่วนนี้แสดงว่าระดับคะแนนที่สูงที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ของ ESG ต่ออันดับเครดิต จะไม่เกิน 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหาได้จาก https://www.fitchratings.com/esg

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้