Today’s NEWS FEED

News Feed

ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ ‘AA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

123

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19ตุลาคม 2564)----------บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) ที่ ‘AA(tha)’ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของ IBANK พิจารณาจากความคาดหมายของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็น IBANK ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (พระราชบญัญัติธนาคารอิสลามแหง่ ประเทศไทย พ.ศ. 2545) เพื่อเป็นธนาคารของรัฐ เพื่อให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม IBANK เป็นธนาคารอิสลามแห่งเดียวในประเทศไทยและน่าจะเป็นเรื่องยากที่สถาบันการเงินอื่นจะสามารถมีบทบาทและดำเนินการแทน IBANK ได้ นอกจากนี้ที่ผ่านมาธนาคารยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เช่นการเพิ่มทุนและการโอนสินเชื่อด้อยคุณภาพ

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ IBANK อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารรัฐรายอื่นที่ได้รับจัดอันดับเครดิตโดยฟิทช์อยู่ 2 อันดับ สะท้อนถึงโครงสร้างการถือหุ้นของรัฐบาลในธนาคารไม่ได้เป็นไปในลักษณะการถือในระยะยาวและเพื่อความสำคัญในเชิงกลยุทธ์เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารรัฐแห่งอื่น หลังจากการเพิ่มทุนล่าสุดในปี 2561 สัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นเป็น 99.6% แต่ฟิทช์เชื่อว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะปรับลดลงในระยะยาว นอกจากนี้ด้วยฐานะทางการเงินที่อ่อนแอ และเครือข่ายธุรกิจที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก ของ IBANK เป็นปัจจัยที่จำกัดความสามารถของธนาคารในการให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เมื่อเทียบกับธนาคารรัฐรายอื่นในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของ IBANK ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส โดยเฉพาะการด้อยค่าของสินเชื่อ ในปี 2564 ที่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและนำไปสู่การตั้งสำรองที่เพิ่มสูงขึ้น ธนาคารน่าจะยังคงมีผลประกอบการที่ค่อนข้างอ่อนแอในระยะสั้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ไม่เอื้ออำนวย แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อโอกาสที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคาร นอกจากนี้ IBANK ยังมี่มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 เช่นในรูปแบบของการปรับโครงสร้างหนี้และการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อและกำไร ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของภาครัฐที่ต้องการให้ธนาคารรัฐมีการดำเนินงานที่สวนทางกับวัฎจักรของเศรษฐกิจ (counter-cyclical role)

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
การปรับลดอันดับเครดิตของ IBANK อาจเกิดขึ้นได้ หากโอกาสที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ธนาคารปรับตัวลดลง ทั้งนี้การปรับอันดับเครดิตจะพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงสร้างเครดิตของสถาบันการเงินไทยรายอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วย ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่รัฐบาลมีการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน IBANK ลงอย่างมาก ควบคู่ไปกับการสูญเสียอำนาจในการควบคุมหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของการเป็นธนาคารรัฐ นอกจากนี้สัญญาณที่บ่งชี้ว่าความช่วยเหลือทางการเงินจากทางภาครัฐแก่ IBANK อาจจะไม่เกิดขึ้นจะส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิตได้

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
การเพิ่มขึ้นของโอกาสที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนแก่ IBANK อาจนำไปสู่การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของธนาคารได้ แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ปัจจัยที่บ่งชี้ว่าธนาคารมีบทบาทในการสนันสนุนนโยบายรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐบาล หรือปัจจัยที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตของ IBANK มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตของประเทศไทย

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับที่ ‘AA(tha)’; ‘แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ’
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ ‘F1+(tha)’

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้