Today’s NEWS FEED

News Feed

ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ AAA(tha) / แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

122

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19ตุลาคม 2564)----------บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (หรือ ธ.ก.ส.) ที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตภายในประเทศของ ธ.ก.ส. สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนพิเศษที่นอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) แก่ธนาคารได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่มีความจำเป็น

มุมมองของฟิทช์ดังกล่าวมีปัจจัยในการพิจารณาจากบทบาทที่สำคัญต่อรัฐบาลในเชิงนโยบาย การที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในธนาคาร สถานะทางกฎหมายของธนาคารซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจและจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ (พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509) การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล

ธ.ก.ส. มีความสำคัญและความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนนโยบายรัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยธนาคารมีความชำนาญและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายรัฐดังกล่าวได้เป็นอย่างดีมาอย่างยาวนาน อันดับเครดิตภายในประเทศของ ธ.ก.ส. ที่ 'AAA(tha)' สะท้อนว่าโครงสร้างเครดิตของธนาคารซึ่งสะท้อนถึงการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นระดับที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดในประเทศไทยที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้เมื่อเทียบกับบริษัทหรือธนาคารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศโดยฟิทช์

กระทรวงการคลังมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ธ.ก.ส. ที่ 99.8% และมีอำนาจควบคุมการบริหารงานของธนาคาร ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการธนาคาร ร่วมกับคณะกรรมการของธนาคารซึ่งได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ธ.ก.ส. ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีต่อเนื่องจากรัฐบาล เช่น การเพิ่มทุนและการค้ำประกันเงินกู้ยืม โดยตัวอย่างล่าสุดของการสนับสนุน ได้แก่ การเพิ่มทุนของธนาคารจำนวน 6 พันล้านบาทเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งส่งผลให้ธนาคารมีความสามารถในการรองรับความเสี่ยงสูงขึ้น โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 11.3% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ฟิทช์คาดว่าธนาคารน่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมได้ตามนโยบายของรัฐ

นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับเงินชดเชย (ซึ่งจะจัดสรรผ่านงบประมาณประจำปีของรัฐบาล) สำหรับโครงการและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่ธนาคารให้การสนับสนุน ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ธ.ก.ส. ได้ช่วยสนับสนุนภาคเกษตรกรรม เช่น การช่วยกระจายเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแก่เกษตรกร รวมทั้งการผ่อนปรนการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยและขยายสินเชื่อใหม่แก่เกษตรกร

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตภายในประเทศของ ธ.ก.ส. อาจถูกปรับลดอันดับ หากมีการปรับลดลงของโอกาสที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ ธ.ก.ส. ตัวอย่างเช่นในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของธนาคารและสถานะการเป็นธนาคารรัฐ หรือมีการลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาลและการควบคุมลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการที่บทบาทในเชิงนโยบาย (ซึ่งรวมถึงขนาดและปริมาณของการดำเนินงาน) ของ ธ.ก.ส. มีการปรับตัวด้อยลงอย่างมาก หรือ หากความสำคัญในเชิงนโยบายของธนาคารต่อรัฐบาลปรับตัวด้อยลงอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตภายในประเทศของ ธ.ก.ส. ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารเหล่านี้เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตของ ธ.ก.ส. มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตของประเทศไทย

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับที่ ‘AAA(tha)’; ‘แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ’
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ ‘F1+(tha)’

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้