Today’s NEWS FEED

News Feed

เมอร์เมดฯ คว้าสัญญา 120 ล้านเหรียญสหรัฐในไทย แองโกลา และซาอุดีอาระเบีย

277

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 19 ตุลาคม 2564 ) ------บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ MML ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลระหว่างประเทศ ยืนยันได้สัญญาโครงการให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลหลายรายการทั้งในประเทศไทย แองโกลา และซาอุดีอาระเบีย โดยมีมูลค่ารวมกันประมาณ 120 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

สัญญาโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการวิศวกรรมก่อสร้างใต้ทะเล โครงการสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงใต้ทะเล (IRM) โครงการรื้อถอนโครงสร้างหลุมผลิตปิโตรเลียมใต้ทะเล ในประเทศไทย โครงการสำรวจใต้ทะเลในประเทศแองโกลา และโครงการวางสายเคเบิลใต้ทะเลอีกหลายแห่ง รวมถึงโครงการวิศวกรรมก่อสร้างใต้ทะเลโดยใช้นักดำน้ำ ซึ่งเมอร์เมดฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าประจำที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานในประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

 

ธุรกิจบริการติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม

บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ MSST ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเมอร์เมดฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ที่เน้นให้บริการด้านงานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียมในบริเวณนอกชายฝั่งอย่างครบวงจรเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยทีมวิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ในการให้บริการงานวิศวกรรมด้านการก่อสร้างและงานปฏิบัติการนอกชายฝั่งแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในแถบอ่าวไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10-20 ปี

 

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ในฐานะที่เมอร์เมดฯ เป็นบริษัทสัญชาติไทย จึงภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสกลับมารับใช้ประเทศไทย ด้วยการให้บริการงานรื้อถอนโครงสร้างบริเวณนอกชายฝั่ง โดยประเดิมโครงการแรกเป็นโครงการรื้อถอนโครงสร้างหลุมผลิตปิโตรเลียมใต้ทะเล ในอ่าวไทย ซึ่งทีมงานของเมอร์เมด ซับซีฯ มีความพร้อม มีความเชี่ยวชาญ ในการทำงานโดยใช้ยานสำรวจใต้ทะเล (ROV) ที่ล้ำสมัย ควบคู่กับเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล เพื่อส่งมอบงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เมอร์เมด ซับซีฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลและการส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนดการ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า งานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียมจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น และบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการรายสำคัญในธุรกิจบริการด้านนี้"

 

ธุรกิจวางสาย เคเบิลใต้ทะเลอนาคตสดใส

นับตั้งแต่ปี 2556 เมอร์เมดฯ ได้ประกาศการจัดตั้งแผนกให้บริการวางสาย เคเบิลใต้ทะเลขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขยายการให้บริการแก่ลูกค้าในแถบตะวันออกกลาง ปัจจุบัน แผนกให้บริการวางสาย เคเบิลใต้ทะเลกลับมาให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดูไบและมีแผนกให้สนับสนุนงานบริการวิศวกรรมใต้ทะเลกระจายอยู่ทั่วโลก

 

เมอร์เมดฯ ประสบความสำเร็จในการจัดซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานวางสาย เคเบิลใต้ทะเลเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ จึงเป็นผู้ให้บริการที่โดดเด่นและมีความพร้อมให้บริการงานวางสาย เคเบิลตามที่ความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคนี้

 

 

 

 

"โครงการวางสายเคเบิลใต้ทะเลที่อยู่นอกประเทศไทยที่เมอร์เมดฯ ชนะการประมูลมานั้น แสดงให้เห็นว่าแผนกให้บริการวางสายเคเบิลใต้ทะเลของเมอร์เมดฯ ยังมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปได้อีก สำหรับแผนกนี้ ผมได้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างรอบคอบ ด้วยการแต่งตั้งทีมผู้บริหารทั่วโลกและเลือกจัดตั้งสำนักงานใหญ่ที่เมืองดูไบ เพื่อจะได้เข้าถึงลูกค้ารายใหญ่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งปรากฏว่ากลยุทธ์ที่วางไว้ส่งผลลัพธ์ที่ดีมากให้แก่เมอร์เมดฯและผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นตั้งสำนักงาน และนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ปัจจุบัน แผนกให้บริการวางสาย เคเบิลใต้ทะเลชนะการประมูลโครงการสำคัญมากมาย ทั้งโครงการติดตั้งสายไฟใต้ทะเล โครงการวางสายท่อส่งใต้ทะเลและโครงการติดตั้งสายไฟฟ้าสัญญาณและสายรวมนอกชายฝั่งในบริเวณแหล่งน้ำมันในซาอุดีอาระเบีย ในนามของเมอร์เมดฯ ผมขอขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการของเมอร์เมดฯ ตลอดมา" นายเฉลิมชัย กล่าวเสริม

 

รายได้จากโครงการบริการวางสายเคเบิลใต้ทะเลประมาณร้อยละ 50 ของสัญญาโครงการต่างๆ ที่ได้มาล่าสุดและประมาณร้อยละ 30 ของสัญญาโครงการล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ โครงการเหล่านี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่สะท้อนถึงความสำเร็จของแผนกให้บริการวางสายเคเบิลใต้ทะเลและรายได้ที่คุ้มทุนของเมอร์เมดฯ ซึ่งมั่นใจว่าแนวโน้มที่ดีในช่วงเริ่มต้นนี้จะคงอยู่ต่อไปและตามมาด้วยสัญญาโครงการอื่นๆ อีกในอนาคต

 

การขยายตัวทั่วโลก: แอฟริกาตะวันตก

เมื่อเร็วๆ นี้ เมอร์เมดฯ ได้สัญญาโครงการงานสำรวจใต้ทะเลระยะเวลา ปี ในประเทศแองโกลา พร้อมข้อเสนอในการขยายการให้บริการงานสำรวจด้วยเรือสำรวจใต้ทะเลที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลในภูมิภาคนี้ นายเฉลิมชัย เปิดเผยว่า "สัญญาโครงการงานสำรวจใต้ทะเลระยะยาวในประเทศแองโกลานั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ทั่วโลกของผู้บริหารชุดใหม่ของเมอร์เมดฯ การได้สัญญาโครงการดังกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงข้อเสนอด้านบริการที่หลากหลายและความสามารถพิเศษของเมอร์เมดฯ และจะมีการทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งคาดว่าเมอร์เมดฯ จะได้สัญญาโครงการใหม่เพิ่มเติมอีกอย่างแน่นอน"

 

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

กลุ่ม PTG ใจป้ำ! เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการ

กลุ่ม PTG ใจป้ำ! เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการ

หลักทรัพย์บัวหลวงหนุนนักศึกษาฝึกงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

หลักทรัพย์บัวหลวงหนุนนักศึกษาฝึกงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

TGE ลงนามแต่งตั้งอันเดอร์ไรเตอร์ เปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น

TGE ลงนามแต่งตั้งอันเดอร์ไรเตอร์ เปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้