Today’s NEWS FEED

News Feed

AJA ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4 มูลค่า 40 ลบ. ให้ AO Fund- AO Fund1

163


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(18ตุลาคม 2564)----------- บริษัท เอเจ แอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) AJA เปิดเผยว่า ตามที่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเจ แอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 300,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance OpportunitiesFund (“AO Fund”) และ/หรือ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะทำเป็นคราว ๆ จนกว่าจะครบวงเงินรวมไม่เกิน 300,000,000บาท


บริษัทขอเรียนแจ้งว่า บริษัทได้ทำสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทตามสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4จำนวน 20,000,000 บาท ให้แก่ AO Fund และจำนวน 20,000,000 บาท ให้แก่ AO Fund 1 รวมเป็นเงิน 40,000,000 บาท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะครบกำหนดอายุในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เว้นแต่จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ บริษัทยังมีวงเงินคงเหลือสำหรับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปล งสภาพได้ อีกจำนวน120,000,000 บาท

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้