Today’s NEWS FEED

News Feed

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนอีกครั้งให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ T

291

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(6ตุลาคม 2564)-------ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังอย่างมากก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (T) เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมาก แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุด โดยในช่วงเวลาดังกล่าว T ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าไม่มีพัฒนาการสำคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้น และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตือนผู้ลงทุนมาแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ T ได้หากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รอบคอบ นอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ T อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากการติดตามสภาพการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาพบว่า หลักทรัพย์ T ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และในวันนี้ (6 ตุลาคม 2564) ราคาปรับตัวมาปิดภาคเช้าที่ระดับสูงสุด (New high) ที่ 0.56 บาท ด้วยค่า P/E ขาดทุน และ P/BV ที่ 42.81 เท่า

ปัจจุบัน หลักทรัพย์ T อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้
1. ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ T ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ
2. บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ T คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ
3. บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ T ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement)

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

สร้างฐาน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง พิจารณาตลาดหุ้นไทย สู่สภาวะการสร้างฐานอีกครั้ง 1,600 จุด บวกลบ ตัวเลขเศรษฐกิจแต่ละตัว มีผลต่อ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้