Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ดOTO ลงมติควักเงิน175 ลบ.ซื้อหุ้นฮินซิซึ 10% จาก SIMAT

420

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(1ตุลาคม 2564)---------บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)OTO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนในบริษัท ฮินซิซี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ฮินซิซึ”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้าน ผลิตงานซิลค์สกรีนเนมเพลท เลเบลสติกเกอร์ และจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย คือ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“SIMAT”) ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของฮินซิซี จํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดใน ฮินซิซี โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นรวมในครั้งนี้เท่ากับ 175,000,000 บาท (“การเข้าลงทุนในอินซิซี”)

ในการนี้ บริษัท (ในฐานะผู้ซื้อ) ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง กับ SIMAT (ในฐานะผู้ขาย) (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยในเบื้องต้นคาดว่าการเข้าลงทุนในฮินซิซึของบริษัทจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

TMILL เปิดบ้านต้อนรับ นมธ. รุ่นที่ 18 เยี่ยมชมกิจการ

TMILL เปิดบ้านต้อนรับ นมธ. รุ่นที่ 18 เยี่ยมชมกิจการ

HotNews: กูรู DBSV มั่นใจดัชนีปีนี้ 1800 จุด เชียร์กลุ่มเฮลธ์แคร์ -หุ้นเทค

ดีบีเอสมั่นใจดัชนีหุ้นไทยปีนี้แตะ 1800 จุด รับอานิสงส์รัฐกระตุ้นบริโภค-เร่งลงทุน-โอมิครอนไม่แรง

พร้อมดีด By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่องเวหา เห็นเส้นเทคนิคของSET ดูไม่สวย แต่ก็ถือว่า พร้อมดีด พร้อมเด้ง ได้ตลอดเวลา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้