Today’s NEWS FEED

News Feed

SKE คงปักธงรายได้ปีหน้า โกย 1พันลบ.-ต่อยอดโอกาสในการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่

384

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28กันยายน2564)------------SKE แถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ประจำปี 2564 รับรู้รายได้รวม 132.10 ล้านบาท ลดลง 4.2% เมื่อเทียบจากไตรมาสก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ SKE อยู่ที่ 14.85 ล้านบาท เพิ่มจากไตรมาสก่อน 86.3%

SKE ยื่นหนังสือยืนยันรับข้อเสนอยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) หลังบอร์ด SKE มีมติอนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติของสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี และสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่าง SKE กับ ปตท. ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 9 ปี 1 เดือน (ครบกำหนดสัญญาปี 2573) โดย SKE ตกลงรับข้อเสนอในการจ่ายค่าตอบแทนการลงทุน (AP) ตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท (ตามมูลค่าปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2563) โดย ปตท. สามารถนำค่าตอบแทน AP ที่จ่ายให้กับ SKE แล้วในปี 2564 มาหักลบจากค่าตอบแทนตามข้อเสนอ ทั้งนี้การยืนยันรับข้อเสนอยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติและสัญญาที่เกี่ยวข้องนั้นยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของปตท. ต่อไป

SKE มุ่งมั่นที่จะเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน SKE ดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงาน โดยมีโรงไฟฟ้าชีวมวล รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้า เป็นการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เป็นเชื้อเพลิงสะอาด เผาไหม้อย่างสมบูรณ์ สามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่สิ่งแวดล้อม ช่วยลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน ธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF (N15 Technology) ถือเป็นการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ (ZERO WASTE)

สำหรับเป้าหมายการเติบโต SKE ยังคงเดินหน้าที่จะมีรายได้ 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2565 และต่อยอดโอกาสในการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG โมเดล (Bio, Circular และ Green Economy) ทั้งธุรกิจบริหารจัดการขยะ การแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้า และธุรกิจอื่นๆ ด้านพลังงาน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลประกอบการในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 67.80 ล้านบาท คิดเป็น 51.3% ของรายได้รวม สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนมีรายได้ 31.82 ล้านบาท คิดเป็น 24.1% ธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF (N15 Technology) 18.19 ล้านบาท คิดเป็น 13.8% และรายได้อื่นๆ 14.29 ล้านบาท คิดเป็น 10.8% ทั้งนี้ รายได้อื่นๆ เกิดจากการรับรู้กำไร จากการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนจำนวน 13.36 ล้านบาท SKE มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 14.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จำนวน 6.88 ล้านบาท คิดเป็น 86.3%

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

สร้างฐาน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง พิจารณาตลาดหุ้นไทย สู่สภาวะการสร้างฐานอีกครั้ง 1,600 จุด บวกลบ ตัวเลขเศรษฐกิจแต่ละตัว มีผลต่อ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้