Today’s NEWS FEED

News Feed

STOWER เปิดแผนพ้นบ่วงC เพิ่มช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก-หาโอกาสในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้และกําไรเพิ่ม

1,627

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(27สิงหาคม 2564)----นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล เลขานุการบริษัท บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) STOWER เปิดเผยว่าตามที่บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุที่ถูก ขึ้นเครื่องหมาย C จากการที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้ว สําหรับ งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

บริษัทขอสรุปแนวทางและการดําเนินการเพื่อแก้ไขดังนี้

1. การดําเนินการด้านรายได้ ในประเทศ

• เพิ่มช่องทางที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก เช่น โครงสร้าง Steel Structure ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานสัมปทานโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ

• หาโอกาสในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้และกําไรเพิ่มเติมต่างประเทศ ธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม ฟิลิปปินส์)

• ขยายฐานลูกค้ากับบริษัทผู้ให้บริการมือถือรายที่ 2 และ รายที่ 3

• เร่งส่งมอบสถานีโทรคมนาคมตามที่รับคําสั่งซื้อเพื่อรับรู้รายได้ และสร้างผลกําไรให้ได้จากจํานวนสถานีโทรคมนาคมให้เช่าที่มากขึ้น

• เพิ่มรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสถานีโทรคมนาคมที่มีอยู่ ธุรกิจอื่น

• หาพันธมิตรในการทําตลาดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และเสาโทรคมนาคม ในต่างประเทศ

2. การดําเนินการด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน โดยชําระคืนเงินกู้บางส่วน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของดอกเบี้ย

• หาแหล่งเงินสนับสนุน ที่มีต้นทุนทางการเงินที่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน ทั้งด้านต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงการผลิต และประสิทธิภาพของ เครื่องจักร

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: SCB CIO ชี้ช่องปรับกลยุทธ์ รับมือโอไมครอน

SCB CIO แนะปรับกลยุทธ์การลงทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดผันผวน หาจังหวะเข้าลงทุนหุ้นกลุ่ม Healthcare ......

"NER" รุกธุรกิจปลายน้ำ เตรียมงบ 240 ลบ. ลงทุนโซลาร์-วิจัยผลิตภัณฑ์

"NER" รุกธุรกิจปลายน้ำ เตรียมงบ 240 ลบ. ลงทุนโซลาร์-วิจัยผลิตภัณฑ์

ผันผวนแบบน่ารัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบเล็กๆ การเล่น การเทรดเป็นไปอย่างระมัดระวังทั่วโลกยังคงจับตา...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้