Today’s NEWS FEED

News Feed

WICE อัพเป้าการโตปีนี้ เพิ่ม40-50% รับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าเติบโตขึ้นอย่างมาก

1,191

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14สิงหาคม 2564)-------บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) WICE เปิดเผยว่า มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์สําหรับปี 2564 (ก.ค.-ธ.ค.)

สถานการณ์อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2564 ทําให้บริษัทต้องมีการกําหนดกลยุทธ์และแผนดําเนินงานต่างๆ เพื่อ ตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นสําคัญ เริ่มต้นจากการเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า ออกแบบแผนบริหารจัดการขนส่งแบบครบวงจร พร้อมทั้งช่วยลด ต้นทุนที่ไม่จําเป็นในกระบวนการต่างๆ ด้วยความชํานาญในขั้นตอนงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมไปถึงจุดแข็งด้านการให้บริการขนส่ง หลากหลายรูปแบบ และ มีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีความ มั่นใจว่าจะสามารถเติบโต ได้เกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยบริษัทมีการปรับประมาณการการเติบโตในปีนี้เพิ่ม 40-50%

1. การบริการขนส่งทางทะเล จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งหลังปี 2564 มองว่ายังคงมีแนวโน้มการขยายตัวที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ ปัญหาเรื่องโรคระบาดเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทําให้เศรษฐกิจ กําลังซื้อ และความต้องการซื้อกลับมา แม้ว่าในปัจจุบันปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ค้างหน้าท่าจะยังคงมีอยู่ แต่มองว่าบริษัทยังคงสามารถบริหาร จัดการได้ในระดับที่ดี และยังมีความสามารถเพียงพอรองรับการขนส่งไปยังตลาดดังกล่าวอยู่ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) บริษัทเชื่อว่าปี 2564 ยังมีทิศทางที่เป็นบวก จากผลสํารวจที่คาดการณ์ว่าการส่งออกทางทะเลจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวเลขการส่งออกเดือนมิถุนายน 2564 มีอัตราการส่งออกสินค้าเติบโตที่ 43.82% เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

2. การบริการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross Border Services) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จํากัด(ETL) มีแนวโน้มยังคงดีต่อเนื่องจากความต้องการขนส่งสินค้าที่ยังคงขยายตัว แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดจะมีความไม่ แน่นอนสูง แต่การขนส่งสินค้ายังคงไปได้ดีจากนี้บริษัทคงให้ควาสําคัญในด้านของความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีเที่ยวรถขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 1,400 เที่ยว ต่อเดือน รวมถึงเพิ่มบริการขนส่งสินค้าแบบ ไม่เต็มตู้ (LTL) ใน 5 เส้นทางหลัก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย, ไทย และ จีน จากการเติบโตที่รวดเร็วของบริการขนส่งสินค้าทางบกข้ามแดน (CBS) มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทจึงมีแผนในการเพิ่มทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จํากัด (ETL) เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตในช่วง ไตรมาส 3-4 ของปี 2564

3. Suppy Chain Solutions เน้นการให้บริการ Warehouse / Distribution ให้บริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโซลูชั่นส์แบบครบวงจรในรูปแบบของ 3PL หรือ Third Party Logistics เน้นการให้บริการด้วยนวัตกรรม และ ระบบการจัดการ โลจิสติกส์ที่ปรับให้ตอบโจทย์ความ ต้องการของลูกค้า ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารสินค้าขาเข้า (Inbound Logistics) การดําเนินงานพิธีการศุลกากรด้วยผู้ชํานาญการ เชื่อมต่อ การขนส่งจากท่าเรือมายังคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บและกระจายสินค้าด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการเปิดคลังสินค้าใหม่อีก 10,000 ตารางเมตร ใน มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้น สําหรับ Project นี้บริษัทคาดว่าจะ มีรายได้เพิ่มอีกประมาณ 100 ล้านบาท

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้