Today’s NEWS FEED

News Feed

กกพ. ชี้แจงการพิจารณาด้านราคาโรงไฟฟ้าชุมชนฯ

173

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (2 สิงหาคม 2564)-----นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ถึงแนวทางการพิจารณาด้านราคาตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ   แต่เนื่องจากในปัจจุบันเกิดสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID-19) เป็นวงกว้างจึงเลือกใช้แนวทางการชี้แจงผ่านคลิปวิดีโอ (Video Clipโดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูแนวทางการพิจารณาด้านราคาซึ่งประกอบด้วย การเปิดซองราคา การเรียงลำดับส่วนลด
การพิจารณาศักยภาพระบบไฟฟ้าและเป้าหมายการรับซื้ออันได้แก่ การพิจารณาสายป้อน (
Feeder) หลักและสายป้อนทางเลือก ศักยภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)  ศักยภาพ Grid Capacity และเป้าหมายการรับซื้อของแต่ละเชื้อเพลิง  ผ่านช่องทางยูทูป (OERC Thai) https://youtu.be/NWNgAIMuv44 หรือรับชมในช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. (www.erc.or.thและช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊คเพจ (Facebook Page : สำนักงาน กกพ.) และทวิตเตอร์ (Twitter : ERC Thailand)

 

 

"สำนักงาน กกพ. ได้เปิดให้ผู้ยื่นเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน 151 ราย สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา หรือภายในวันที่
23 กรกฎาคม 
2564 ที่ผ่านมา  โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยผลการพิจารณาอุทธรณ์จะถูกนำเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ก่อนที่จะประกาศผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาด้านราคาจะเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น"  นายคมกฤช กล่าว

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

กังวล เอเวอร์แกรนด์ By : แม่มดน้อย

ตลาดหุ้นไทย ถูกลูกหาง ด้วยตลาดต่างประเทศหลายแห่งปรับตัวลง โดยเฉพาะฮ่องกง จีน บนความเสี่ยงที่ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป

PTG มอบเครื่องดื่ม สนับหนุนศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ม.หอการค้าไทย

PTG มอบเครื่องดื่ม สนับหนุนศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ม.หอการค้าไทย

NER มอบเงินเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

NER มอบเงินเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้