Today’s NEWS FEED

News Feed

SCGP ปิดดีลเข้าถือหุ้น 70 % ใน "Duy Tan" ผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูปประเทศเวียดนาม -จ่ายงวดแรก 5,170 ลบ.

1,352

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (23 กรกฏาคม 2564)--- นายวิชาญ จิตร์ภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) SCGP เปิดเผยว่าบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (หรือ “SCGP”) ขอเรียนให้ทราบว่าการเข้าซื้อหุ้น (Mergerand Partnership: M&P) ในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation (หรือ
“Duy Tan”) ได้ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นไปตามที่ได้เคยเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564


SCGP ได้ชำระเงินสำหรับการเข้าถือหุ้นร้อยละ 70โดยแบ่งการชำระค่าหุ้นออกเป็นงวดแรกจำนวน3,630 พันล้านดอง (ประมาณ 5,170 ล้านบาท)และจะชำระค่าหุ้นงวดที่ 2 โดยพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพิ่มของ Duy Tan สำหรับงวดปีบัญชี2563 และ 2564ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่ชำระในงวดแรกแล้ว จะเป็นเงินไม่เกิน6,400 พันล้านดอง (ประมาณ 9,120 ล้านบาท) ทั้งนี้ธุรกรรมข้างต้นจะดำนินการผ่าน SCGP Rigid PackagingSolutions Pte. Ltd. (“SCGPRS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGP ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะเริ่มแสดงผลประกอบการของ Duy Tan ในงบการเงินรวมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 3/2563 –ไตรมาสที่ 2/2564) Duy Tan มีรายได้ประมาณ5,025 พันล้านดอง (ประมาณ 7,170 ล้านบาท) มีก าไรสุทธิหลังหักภาษีประมาณ 650 พันล้านดอง(ประมาณ 930 ล้านบาท) และมีสินทรัพย์ประมาณ 5,000 พันล้านดอง (ประมาณ 7,130 ล้านบาท)


Duy Tan เป็นผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid Packaging) ชั้นน าในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีลูกค้าเป็นบริษัทข้ามชาติและเจ้าของสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ Duy Tan ยังผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ในบ้าน เช่น อุปกรณ์และภาชนะบรรจุอาหาร การลงทุนดังกล่าวยังช่วยเพิ่มฐานลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ช่วยผนึกกำลังทางธุรกิจผ่านการขายสินค้าเสริมที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนจุดแข็งในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างการดำเนินงาน


อนึ่งการลงทุนนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ SCGP ที่จะส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานในภาคผู้บริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามSCGP มุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อกระแสความนิยมการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนมากขึ้นทั่วโลก อีกทั้งยังนำเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์เยื่อและกระดาษ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ตลอดจนบริการบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายอื่น ๆ โดยมีฐานการผลิตรวมกว่า 40แห่งในภูมิภาคอาเซียน SCGPเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (270,000 ล้านบาท) ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ www.scgpackaging.com


ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งบริษัทย่อย มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.8ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCGP สิ้นสุด ณ วันที่31 มีนาคม 2564โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าท ารายการนี้จะเท่ากับร้อยละ 5.5 ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

กังวล เอเวอร์แกรนด์ By : แม่มดน้อย

ตลาดหุ้นไทย ถูกลูกหาง ด้วยตลาดต่างประเทศหลายแห่งปรับตัวลง โดยเฉพาะฮ่องกง จีน บนความเสี่ยงที่ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป

PTG มอบเครื่องดื่ม สนับหนุนศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ม.หอการค้าไทย

PTG มอบเครื่องดื่ม สนับหนุนศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ม.หอการค้าไทย

NER มอบเงินเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

NER มอบเงินเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้