Today’s NEWS FEED

News Feed

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 14-18 มิ.ย.64

1,588

 
 
ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดลดลงต่อเนื่อง ต้องรอผลผลิตชุดใหม่ออก ส่งผลให้แนวโน้มช่วงนี้ราคาสูง โดยราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นจากหาบละ 585 บาท เป็นหาบละ 597 บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 667.50 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับลดลง ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) โดยประเมินอุปสงค์ข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาล 2563/64 เพิ่มขึ้นจากการส่งออกและการผลิตเอทานอล ทำให้สหรัฐฯ มีสต๊อกข้าวโพดลดลง 150 ล้านบุชเชล ไปอยู่ที่ 1,107 ล้านบุชเชลในปีปัจจุบัน  คาดการณ์สต๊อกข้าวโพดโลกอยู่ที่ 280.60 ล้านตัน  ด้านสภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกหลักมิตเวสท์ยังคงมีความน่ากังวลจากปัญหาความแห้งแล้ง นอกจากนี้ ปัจจุบันกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ปรับลดปริมาณข้าวโพดที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากลงมาอยู่ที่ 68%
 แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
 
ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 19.40 บาท คาดการณ์ผลผลิตฤดูกาลใหม่ยังคงสูง เป็นไปในทิศทางที่ดี จากการเพาะปลูกและสภาวะอากาศในฝั่งอเมริกาที่ยังคงดีอย่างต่อเนื่อง ส่วนปริมาณการซื้อจากจีนเริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ราคาค่าระวางเรือทั่วโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ทำให้มีความกังวลด้านขนส่งที่จะทำให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นอีก
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,465.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 372.40 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาขยับลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานสต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ที่ 120 ล้านบุชเชล และ 140 ล้านบุชเชล สำหรับฤดูกาล 2563/64 และ 2564/65 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้  ทั้งนี้ พยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น
 แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะยืนอ่อน
 
ปลาป่น : ราคาทรงตัว
การจับปลาในสัปดาห์ที่ผ่านมาของประเทศเปรูมีปริมาณลดลงเนื่องจากมีมรสุมพัดผ่าน อีกทั้งปริมาณปลาที่จับได้จริงเป็นลูกปลาค่อนข้างสูง ส่วนภาพรวมตั้งแต่เปิดฤดูกาล จนถึงขณะนี้จับปลาได้แล้วเกือบ 80% ของโควต้า   ส่วนผู้ซื้อหลักที่จีน ยังมีปริมาณซื้อหน้าท่าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ขณะที่ราคายังทรงตัว
สัปดาห์นี้ ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 39.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 37.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคากิโลกรัมละ 36.70 ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท
 แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
 
ข้าว : ราคาทรงตัว
 การซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศสัปดาห์นี้ทรงตัว โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวตันละ 500 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 431 เหรียญสหรัฐฯ
 ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,410 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,200 บาท
 แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว
 
สุกร : ราคายืนแข็ง
 ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 75-80 บาท โดยต้นทุนการเลี้ยงสุกรสูงขึ้น จากวัตถุดิบอาหารสัตว์หลักทั้งข้าวโพดและกากถั่วเหลืองที่สูงต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตสุกรขุนออกสู่ตลาดมีน้อยลง ขณะที่คาดว่า ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรจะเริ่มกระเตื้องขึ้น โดยมีปัจจัยจากกรณี ศบค.เริ่มมีมาตรการผ่อนคลาย  รวมถึงโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่จะเริ่มใช้ 1 กรกฎาคม ศกนี้
 ทั้งนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังคงย้ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศเพิ่มความเข้มข้นระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด
 ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,600 บาท (บวก/ลบ 72)
 แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
 
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
 ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33 บาท โดยการบริโภคเนื้อไก่ยังคงทรงตัว
 ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
 
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
 การบริโภคไข่ไก่ยังดีต่อเนื่อง ส่งผลให้ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.00 บาท
 แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้