Today’s NEWS FEED

News Feed

BTS แจงงบปี63/64กำไรสุทธิลดลง 43.9% เหตุส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น-ธุรกิจ MIX และธุรกิจ MATCH ถูกพิษโควิด-19เล่นงานชุดใหญ่

176

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(1มิถุนายน 2564)----นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหารและผู้อํานวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BTS เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจประจําปี 2563/64

• บีทีเอส กรุ๊ป รายงานรายได้รวม จํานวน 42,379 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน

• รายได้จากธุรกิจ MOVE จํานวน 31,401 ล้านบาท เติบโต 7.1% หรือ 2,092 ล้านบาท จากปีก่อน

• รายได้จากการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ รวมจํานวน 25.3 พันล้านบาท

• รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบํารุง จํานวน 5,335 ล้านบาท เติบโตอย่างโดดเด่น 42.2% หรือ 1,582 ล้านบาทจากปีก่อน

• กําไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจําก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี้ยและภาษี (Recurring EBITDA) จํานวน 8,800 ล้านบาท ลดลง8.79% หรือ 841 ล้านบาท YoY ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บีทีเอส กรุ๊ป สามารถสร้างกําไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจํา จํานวน 3,738 ล้าน บาท (ลดลง 21.79% หรือ 1,039 ล้านบาทจากปีก่อน) และมีกําไรสุทธิ จํานวน 4,576 ล้านบาท (ลดลง 43.9% หรือ 3,585 ล้านบาทจากปีก่อน) ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมในระดับ Gold Class เพียงผู้เดียวในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคม จาก S&P Global Sustainability Yearbook 2021 (อันดับ 1 จาก 256 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทในกลุ่มขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ เป็นศูนย์ หรือ carbon neutral rail transportation company โดยได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ มหาชน)


นายรังสินกล่าวว่า กําไรสุทธิ จํานวน 4,576 ล้านบาท ลดลง 43.9% หรือ 3,585 ล้านบาทจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก (1) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น (i) ไม่มีการบันทึกกําไรจากการขายเบย์วอเตอร์ โดยบีทีเอส กรุ๊ป ซึ่งถูกบันทึกไปแล้วในปี 2562/63 และ (i) ผลการดําเนินงาน ที่ปรับตัวลดลงในธุรกิจ MIX และธุรกิจ MATCH ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ดี การลดลงของกําไรสุทธิบางส่วนถูก ชดเชยด้วย (iv) การเพิ่มขึ้นของผลการดําเนินงานจากการให้บริการเดินรถและซ่อมบํารุง ปัจจัยหลักมาจากการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียว เหนือ (v) การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยรับ และ (vi) การบันทึกกําไรสุทธิจากการขายที่ดินที่ธนาซิตี้โดยบีทีเอส กรุ๊ป ในปี 2563/64


ทั้งนี้ อัตรากําไร สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2563/64 คือ 10.89% เมื่อเทียบกับ 18.4% ในปี 2562/63 โดยการลดลงของอัตรากําไรสุทธิส่วนใหญ่มา จากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม รวมถึงผลการดําเนินงานที่ปรับตัวลดลงในธุรกิจ MIX และธุรกิจ MATCH ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: DELTA เปิดกำไรQ2/64 วูบ17.9% แต่ครึ่งแรกปี64 ยังโต 18.59%

DELTA รายงานไตรมาส 2/64 มีกำไรสุทธิ 1,655 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.33 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ..

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ข้อกังวลก่อนตลาดหยุดยาวหลายวัน เอายังไงดี

1.ข้อกังวลสารพัดก่อนหยุดยาวหลายวัน ทั้งยอดระบาดโควิด,กังวลมีมาตรการเข้มเพิ่ม,โรคแทรกการเมือง

ตัวเล็ก By : แม่มดน้อย

วันใด โควิด-19 ระบาดน้อยลง วันนั้น หุ้นใหญ่ แคปโต จะกลับมาคึกคัก หุ้นตัวกลาง เล็ก แอนด์ จิ๋ว ก็จะลดบทบาท ลดความร้อนแรง..

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้