Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : CHG แนะ ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 3.78 บ.

311

รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เพิ่มขึ้น รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ COMD-19 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนรับรู้ 100 ล้านบาท จาก 1) ให้บริการตรวจ COMD-19 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก รพ.ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง เช่น จ.สมุทรปราการ ชลบุรี รวมถึงมี คนไข้จากกทม. เดินทางมาโดยเฉพาะช่วงต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาทําให้มีจํานวนเคสตรวจเพิ่มขึ้น อย่างมีนัย เฉลี่ยขั้นต่ําวันละ 1.5 พันราย แม้ปัจจุบันแผ่วลงบ้างแต่ยังอยู่ที่ราว 500 ราย i)รายได้ จากรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งทางรพ.มีจํานวนเตียงให้บริการรองรับอยู่ 200 กว่าเตียง อัตรา การเข้าใช้บริการเต็มเกือบ 100% ทั้งนี้มีปิด รพ. CHG 5 (ขนาด 50 เตียง) เพื่อให้บริการหรือรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อฯ โดยเฉพาะ และ i) รายได้จาก Hopitel ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมจํานวน 4 แห่ง หรือประมาณ 1.6 พันเตียง อัตราเข้าใช้บริการอยู่ที่ราว 35% และรายได้ ASQ ที่ร่วมกับจํานวนโรงแรม อีก 8 แห่ง

รายได้รับจ้างบริหารรพ.เพิ่มขึ้น และรายได้ศูนย์หัวใจ รพ.สิรินธรเข้ามาครั้งแรก รับรู้รายได้รับจ้างบริหาร รพ.เมืองพัทยา 2 แห่งเพิ่มขึ้นจากในไตรมาสก่อนเข้ามายังไม่เต็มที่ประมาณ 2 เดือนครึ่งอยู่ที่ราว 55 ล้านบาท ซึ่งปกติจะอยู่ที่ประมาณไตรมาสละ 65-70 ล้านบาท และจะเริ่ม รับรู้รายได้จากคนไข้ศูนย์หัวใจ รพ.สิรินธร (ลาดกระบัง) เข้ามาครั้งแรกตั้งแต่เดือน เม.ย. 54 เป็นต้นไป ประมาณปีละ 150 ล้านบาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 12.5 ล้านบาท หนุนรายได้รพ.และมาร์จิ้นดีขึ้นทําให้

การดําเนินงาน 2Q64 คาดกําไรฟื้นตัวดีขึ้นมาก y-y และ เพิ่มขึ้น 3-4 ทางฝ่ายปรับประมาณการ กําไรทั้งปีขึ้นเป็น 1,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.4% V-y และรายได้ค่ารักษาอยู่ที่ 6,435 ล้านบาท สูงขึ้น 18.4% yyy แนะนํา “ทยอยซื้อ” ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 3.78 บาท การดําเนินงานเติบโตมากขึ้น 4-9 ตามแนวโน้มรายได้ที่เพิ่มขึ้น เช่นจากรายได้เสริม COVID-19, รับจ้างบริหารรพ. และรายได้จากคนใช้ศูนย์หัวใจ รพ.สิรินธร หากแม้มีการกระจายวัคซีนในประเทศ มากขึ้นอาจทําให้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ลดลง แต่จะได้แรงหนุนจากลูกค้าเงินสดทยอย กลับเข้าใช้รพ.มากขึ้น มีเคสผ่าตัดใหญ่ๆซึ่งจะช่วยหนุนมาร์จินดีขึ้น รวมถึงการเข้ามาของลูกค้า ต่างชาติจะกระทําได้ง่ายขึ้น สําหรับวัคซีนทางเลือกปัจจุบันรพ.อยู่ระหว่างสํารวจความต้องการ วัคซีนของ “Moderma” ซึ่งคาดจะนําเข้ามาผ่านสมาคมรพ.เอกชน มีลูกค้าองค์กรหลายกลุ่มให้ ความสนใจและติดต่อเข้ามาจะทําให้รพ.มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทาง (โดยยังไม่รวมไว้ในประมาณการ) เบื้องต้นทางฝ่ายปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 3.78 บาท ราคาหุ้นปัจจุบันแนะนํา “ทยอยซื้อ"

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้