Today’s NEWS FEED

News Feed

PJW เผยกำไรQ1/64 เพิ่มแตะ43.10 ลบ. หลังควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

157


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (10 พฤษภาคม 2564)-- นางพริม ชัยวัฒน์ เลขานุการบริษัท บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) PJW เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมเท่ากับ 43.10 ล้านบาทเพิ่มขึ้น8.49 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 34.6 ล้านบาท เนื่องจาก


1. รายได้รวมลดลง 30.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากรายได้งานโครงการ 19.67 ล้านบาทเนื่องจากอยู่ในช่วงปลายโครงการ อย่างไรก็ตามการตรวจรับงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของรายได้จากการขายลดลง 8.29 ล้านบาท ลดลงจากส่วนงานชิ้นส่วนยานยนต์เนื่องจากไตรมาสแรกของปีที่แล้วมีงานนิวโมเดล หากแต่ส่วนงานบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ในส่วนของยอดขายบรรจุภัณฑ์สำหรับนมและนมเปรี้ยวลดลงเพียงเล็กน้อยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงต้นปีทำให้ยอดขายนมและนมเปรี้ยมขนาดเล็กที่ขายในร้านสะดวกซื้อลดลง ในส่วนของธุรกิจในเมืองจีนยอดขายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยอดขายของโรงงานที่เจียงซูเติบโตขึ้น


2. อัตรากำไรขั้นต้นรวม เท่ากับร้อยละ 19.4 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 20.2 เนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความสูญเสียเพื่อรักษาระดับกำไรขั้นต้น


3. อัตรากำไรสุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 5.36 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอัตรากำไรสุทธิรวมที่ร้อยละ 4.15เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้