Today’s NEWS FEED

News Feed

CHAYO ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผถห.ไฟเขียวการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด พ่วงวอแรนต์

504

 

              
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (6 พฤษภาคม 2564)—  นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า นำทีมคณะกรรมการของบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือประมาณหุ้นละ 0.0333333 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด หุ้นละ 0.0037037 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ และกำหนดจ่ายปันผล วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2  ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 
                                                     

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้