Today’s NEWS FEED

News Feed

GUNKUL ตั้งบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจกัญชง มุ่งมั่นลุยครบวงจร

1,377

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(7 เมษายน 2564)-------ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) GUNKUL ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่5เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนธุรกิจกัญชง พร้อมทั้งอนุมัติจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจดังกล่าวโดยการจัดตั้งบริษัทจะจัดขึ้นในรูปแบบของ Holding Company จํานวน 1 บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น50,000,000.00 บาท และบริษัทย่อย จํานวน 2 บริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลงทุนในโครงการกัญชง


ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดแผนงานเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้กําหนดไว้เฉพาะสําหรับการดําเนินธุรกิจดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอย่างครบวงจร พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามแผน

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

“PT LPG” มอบน้ำดื่มและชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) ให้ตำรวจภูธรภาค 8

“PT LPG” มอบน้ำดื่มและชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) ให้ตำรวจภูธรภาค 8

“PTG” มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ.พระนครศรีอยุธยา

“PTG” มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ.พระนครศรีอยุธยา

หุ้นเหนือธรรมชาติ By: เจ๊มดแดง

หุ้นเหนือธรรมชาติ ก็คือ หุ้นดี นอกสายตา ตัวอาจเล็ก แต่อนาคตสดใส........

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้