Today’s NEWS FEED

News Feed

CHAYOเผยไตรมาสแรกปีนี้ ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ1,688.36 ลบ.

467

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(31มีนาคม2564)----นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)CHAYO เผยว่า ไตรมาสแรกปีนี้ ได้ชนะประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ มูลหนี้ 1,688.36 ล้านบาท

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (หนี้เสีย) ที่บริหารอยู่ในมือจํานวน 65,397 ล้านบาท (มูลหนี้ หรือสิทธิเรียกร้อง) ซึ่งแบ่งหนี้เสียที่มีหลักประกันจํานวน 16,482 ล้านบาท และหนี้ไม่มีหลักประกันจํานวน 48,915 ล้านบาท

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้