Today’s NEWS FEED

News Feed

THAI ส่งแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ -นัดประชุมเจ้าหนี้ต่อ

399

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(2 มีนาคม 2564) --- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) THAI เปิดเผยว่า ตามที่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ฟื้นฟูกิการและตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทฯ เสนอ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ลงโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ซึ่งครบกำหนตระยะเวลาตามกฎหมายที่ผู้ทำแผนต้องส่งแผนพื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งแผนพื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ,ศ. 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยขอขยายระยะเวลาส่งแผน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือนนับแต่วันครบกำหนดเดิม ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ในวันนี้ (วันที่ 2 มีนาคม 2564) ผู้ทำแผนได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกำหนดและแจ้งวันนัดประชุมเจ้าหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียเพื่อพิจารณาแผนพื้นฟูกิจการต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใด ๆในการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

ตลาดเป็นใจ By: แม่มดน้อย

ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัวอีกครั้ง บรรยายกาศเป็นใจ ตลาดเป็นใจ บวก ตลาดต่างประเทศเปล่งแสงสีเขียว บ้านเรา ไม่ล็อกดาวน์หรือ....

เล่นต่อรออะไร By : เจ๊มดแดง

ตลาดหุ้นไทย เข้าสู่โหมด เล่นต่อ เก็งกำไรต่อ หลัง รับทราบมาตรการภาครัฐไปแล้ว เจ๊มดแดง เชื่อว่า เกมหุ้นดำเนินต่อไป .....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้