Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : WHA แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.74 บ.

337


WHA คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิด 3.28 บาท ราคาพื้นฐาน 3.74 บาท (เดิม 3.32 บาท)
ปรับประมาณการกำไรปี 64 ดีขึ้น
• กำไรสุทธิปี 63 เป็น 2.5 พันล้านบาท ลดลง 22% y-o-y แต่ดีกว่าคาด 11% เพราะกำไรจากนิคมฯ-ขายสินทรัพย์เข้า REIT สูงกว่าคาด
• ธุรกิจที่ได้รับผลลบจากโควิด-19 คือ นิคมฯ และจำหน่ายสาธาณูปโภค แต่ธุรกิจที่ดีคือ การให้เช่าคลังสินค้า และการขายสินทรัพย์เข้า REIT
• ปรับประมาณการดีขึ้น +5%/+1% สำหรับปี 64/65 สะท้อนสมมุติฐานที่ดีขึ้นคือ กำไรจากการขายสินทรัพย์ และการบริหารค่าใช้จ่ายขาย-บริหารได้มีประสิทธิภาพ
• คงคำแนะนำ ซื้อ แต่ราคาพื้นฐานปรับขั้นใหม่เป็น 3.74 บาท ด้วยวิธี SOP คาดว่าสถานะธุรกิจจะทยอยดีขึ้น เมื่อเริ่มมีการฉีดวัคซีน การแพร่ระบาดของโรคลดน้อยลง และไทยเปิดประเทศมากขึ้น

แม้กำไรสุทธิปี 63 ลดลง y-o-y แต่ออกมาดีกว่าคาด กำไรสุทธิปี 63 เป็น 2,524 ล้านบาท ปรับลง 22% y-o-y แต่ออกมาดีกว่าคาด 11.7% จากที่ทำไว้ 2,259 ล้านบาท สาเหตุที่กำไรสุทธิออกมาดีกว่าคาดคือ กำไรจากในส่วนนิคมฯ มีการนำรายได้สิทธิการใช้ทาง (right of ways) จำนวน 396.9 ล้านบาท มาบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของรายได้นิคมฯ ขณะที่ไม่มีต้นทุน จากเดิมบันทึกเป็นรายได้อื่นๆ อีกทั้งกำไรขั้นต้นจากการขายสินทรัพย์เข้า REIT สูงเป็น 847 ล้านบาท สูงกว่าที่เราคาดไว้ 6% และในส่วนสินทรัพย์ของบริษัทร่วมทุนที่ขายเข้า REIT อยู่ในกำไรตามส่วนได้เสียเป็น 321 ล้านบาท สูงกว่าคาด 7% จากที่ประเมินไว้ที่ 300 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิเฉพาะ 4Q63 เป็น 1,454 ล้านบาท +239% q-o-q เพราะฐานไม่มีการขายสินทรัพย์เข้า REIT และเติบโต 21% y-o-y สอดรับกำไรขายสินทรัพย์เข้า REIT สูงขึ้น และบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจที่ได้รับผลลบจากโควิด-19 คือ นิคมฯ และจำหน่ายสาธารณูปโภค กำไรขั้นต้นของธุรกิจนิคมฯลดลงถึง 42% y-o-y เป็น 1,030 ล้านบาท เพราะการที่ไทยยังไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาได้อย่างอิสระ ทำให้กิจกรรมการขายและโอนกรรมสิทธิ์นิคมฯต้องเลื่อนออกไป ส่วนรายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภค กำไรขั้นต้นปี 63 ลดลงไป 24.4% y-o-y เป็น 722 ล้านบาท สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้โรงงานมีช่วงการปิดตัวหรือลดกำลังการผลิต

แต่ธุรกิจที่ดีคือ การให้เช่าคลังสินค้า และการขายสินทรัพย์เข้า REIT การให้เช่าคลังสินค้ามีกำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น 23% y-o-y เป็น 1,157 ล้านบาท เพราะอุปสงค์ที่มากในธุรกิจออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ ในยุค New Normal พื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นเป็น 242,600 ตรม.ในปี 63 นอกจากนี้การขายสินทรัพย์เข้า REIT มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 51% เป็น 847 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 2 กอง REIT คือ WHART และ HREIT ขณะที่ปี 62 มีการขายเข้ากองเดียวคือ WHART ทั้งนี้ในปี 63 มีการขายเข้า WHART จำนวน 128,789 ตรม.และ HREIT จำนวน 48,127 ตรม.

กำไรตามส่วนได้เสียปี 63 ลดลง 38% y-o-y เป็น 1,209 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้า ตัวหลักคือ Gheco-One ลดลง 45% เป็น 979 ล้านบาท เนื่องจากค่าไฟฟ้าพร้อมจ่าย (AP) ที่ลดลงตามอายุของโรงไฟฟ้า การลดลงของราคาถ่านหิน ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งโรงไฟฟ้า SPP 4 โรงหยุดซ่อมบำรุง นอกจากนี้มีการบันทึกส่วนขาดทุนจาก SDWTP จำนวน 151 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทร่วมทุนเข้ากอง REIT ที่ 321 ล้านบาท

ฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว มีจ่ายปันผลงวดสุดท้าย อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเป็น 1.2 เท่า ใกล้เคียงกับ 1 ปีก่อนหน้า มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเป็น 1.93 บาท ด้านกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปี 63 เป็น +2.6 พันล้านบาท สูงกว่า y-o-y ที่ +2.2 พันล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก 0.0635 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ 1.9%

คงคำแนะนำ ซื้อ แต่ราคาพื้นฐานปรับขั้นใหม่เป็น 3.74 บาท ด้วยวิธี NAV หลังจากปรับประมาณการดีขึ้น ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 14% คาดว่าสถานะธุรกิจจะทยอยดีขึ้น เมื่อเริ่มมีการฉีดวัคซีน การแพร่ระบาดของโรคลดน้อยลง และไทยเปิดประเทศให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำการลงทุนโดยตรง (FDI) ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นราคาพื้นฐานจึงใช้ส่วนลดน้อยลงเป็น 10% ของ NAV จากเดิมที่ 20% และที่ราคาพื้นฐานจะเทียบเท่า P/E และ P/BV ปี 64 ที่ระดับ 20.0 และ 1.9 เท่า ตามลำดับ และจะลดลงอีกในปี 65 เป็น 18.5 และ 1.8 เท่า ตามลำดับ โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตกำไรสุทธิเทียบ y-o-y เป็น +11%/+8% ตามลำดับ สำหรับคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลงวดปี 64 อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจเป็น 3.7%

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com

 

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: SECURE เคาะไอพีโอ 16 บ./หุ้น ฤกษ์ดีเข้าเทรด 1 ก.ค.นี้

บมจ.เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (SECURE) เคาะขายไอพีโอหุ้นละ 16 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อวันที่ 23-25 มิ.ย.นี้ .....

ซื้อตัวเขียว By : แม่มดน้อย

ในความมืด มีแสงสว่าง ในสีแดง ก็มีสีเขียว สำหรับนักเก็งกำไรแล้ว มักเอาตัวรอด การเล่นการเทรด มักซื้อตัวเขียว....

AGE ลงพื้นที่ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ชุมชนรอบคลังสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

AGE ลงพื้นที่ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ชุมชนรอบคลังสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้