Today’s NEWS FEED

News Feed

STEC เผย ป.ป.ช. ไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทฯ และภาคภูมิ ศรีชำนิ มั่นใจดำเนินกิจการโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

638

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 1 มีนาคม 2564)---- บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) STEC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอ แจ้งผลการพิกรณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีความเห็นไม่ฟ้องดคีอาญากับบริษัทๆและนายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง หนังสือของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ ชท./2019/0662 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนสนับสนุนในการกระทำความผิด


ตามที่บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิตามหลักธรรมากิบาล ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และมีมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรอย่างเข้มงวดตามหลักการกำกับดูแลกิการที่ดี ในการดำเนินธุรกิจและบริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถชี้แจงแสดงหลักฐานโต้แย้งการถูกกล่าวหากรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดฐานป็นผู้ให้ความช่วยหลือสนับสนุนในการกระทำความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เรือลำเลียงชิ้นส่วนอุปกรณ์ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากต่างประเทศเข้าเทียบท่าเทียบเรือในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพล้งงานความร้อนร่วมที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฎตามหนังสือของบริษัทฯ ที่อ้างถึง นั้น

บริษัทๆ ขอเรียนว่า บัดนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งมายังบริษัทๆ และนายภาคกูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีอาญาฟ้องบริษัทฯ และนายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และ มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ได้ โดย คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีหนังสือ ที่ ปช 027/0044 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งผลการพิจรณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ถึง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีนี่ยรึง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และหนังสือที่ ปช 0027/0045 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป,ป.ช. ถึง นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) รวม 2 ฉบับ ถึงการไม่ฟ้องคดีดังกล่าว

ดังนั้น การสั่งไม่ฟ้องร้องคำเนินคดีกับบริษัทฯ และนายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการของบริษัทๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งความคืบหน้ามายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนทุกท่านทราบและให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปโดยโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรอย่างเข้มงวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบต่อไป

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: PROEN เคาะไอพีโอ 3.25 บ./หุ้น พร้อมเทรด mai 29 เม.ย.นี้

บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.นี้ .............

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

ตลาดเป็นใจ By: แม่มดน้อย

ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัวอีกครั้ง บรรยายกาศเป็นใจ ตลาดเป็นใจ บวก ตลาดต่างประเทศเปล่งแสงสีเขียว บ้านเรา ไม่ล็อกดาวน์หรือ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้