Today’s NEWS FEED

News Feed

*NRF ประกาศลงทุนในธุรกิจกัญชงครบวงจร "โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ " มูลค่าราว 128.4 ลบ.

363

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 1 มีนาคม 2564)---- นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“NRF”) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“NRF” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติโครงการการลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากัด (“GTH”) โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.วนัเดือนปีที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564โดยประมาณการการเข้าท ารายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อบังคับที่ส าคัญอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงกัน


2.คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้จะขาย: บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากัด
ผู้จะซื้อ: บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่มี เนื่องจากผู้จะขายไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน


ทั้งนี้ บริษัท มีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญของ GTH จากผู้ถือหุ้นเดิมตามรายละเอียดในข้อ 2 จำนวน14,400,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดในมูลค่าประมาณ 128.4 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยจะชำระราคาโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 15,600,000 หุ้น (Share swap) ในราคาหุ้นละ 8.23 บาทโดยคำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่มีมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้สิทธิ์และมาออกเสียง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564


เงื่อนไขสำคัญ: โดยร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ มีระยะเวลาห้ามขาย 6 เดือน (Silentperiod) และ ร้อยละ 50 ที่เหลือ มีระยะเวลาห้ามขาย 1 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น

 


สำหรับ GTH ประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนำเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมรสชาติกัญชงภายใต้แบรนด์ของ GTH เช่น Kinchakan, TOM, และช่อผกา อีกทั้งบริษัทยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำอาทิ Dentiste Smooth E เซียงเพียวอิ๊ว เพื่อต่อยอดและพัฒนาธุรกิจกัญชงในประเทศไทย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทเป็นผู้นำทางการตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย และจะทำให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคการส่งออกและอุปโภคบริโภคภายในประเทศอีกด้วย โดยหลังจากที่อุตสาหกรรมกัญชงถูกกฎหมาย บริษัทมองว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวขะมีแนวโน้มที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษัท GTH จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ทั้งในEthnic, plant-based, และ functional food อีกทั้ง GTH มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภคอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจ าหน่ายของกัญชงในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: PROEN เคาะไอพีโอ 3.25 บ./หุ้น พร้อมเทรด mai 29 เม.ย.นี้

บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.นี้ .............

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

ตลาดเป็นใจ By: แม่มดน้อย

ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัวอีกครั้ง บรรยายกาศเป็นใจ ตลาดเป็นใจ บวก ตลาดต่างประเทศเปล่งแสงสีเขียว บ้านเรา ไม่ล็อกดาวน์หรือ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้