Today’s NEWS FEED

News Feed

Update: บอร์ดLEOไฟเขียว ลุยโครงการให้เช่าห้องเก็บของส่วนบุคคลที่เจริญกรุง ,ตั้ง คาร์ดินัล มาริไทม์(ประเทศไทย) ลุยตลาดอังกฤษและยุโรปเหนือ ,เพิ่มทุนใน ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์

348

 

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 กุมภาพันธ์ 2564)---- บอร์ดLEOไฟเขียว ลุยโครงการให้เช่าห้องเก็บของส่วนบุคคลที่เจริญกรุง คาดลงนามเช่าที่ดิน25ปีไม่เกินมิถุนายนนี้ใช้เงิน87.50ลบ.ประกาศร่วมทุนCardinal Maritime UK ตั้ง คาร์ดินัล มาริไทม์(ประเทศไทย) ลุยตลาดอังกฤษและยุโรปเหนือ พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนใน ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ คาดเพิ่มทุนเสร็จมิถุนายนนี้ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น93.33%จาก80%

 

 


นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) LEO เปิดเผยว่า ที่ปรัชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัทใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเน้นการพัฒนาตลาดในประเทศอังกฤษและยุโรปเหนือ

โดยบริษัทฯ และ CARDINAL กลงจะเข้าทำสัญญาร่วมทุน(Joint Venture Agreement) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัทร่วมทุน : บริษัท คาร์ดินัล มาริไทม์ (ประเทศไทย) จำกัต(CARDINAL MARITIME (THAILAND) CO., LTD.)
วัตถุประสงค์ : ให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินตระหว่างประเทศโดยนั้นการ
พัฒนาตลาตในประเทศอังกฤษและประเทศยุโรปเหนือ
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000.- บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
สัตส่วนการลงทุน : 1. บริษัท สีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ลงทุน 5,100,000.-บาท คิดเป็น 51% 2. Cardinal Maritime UK ลงทุน 4,900,000.- บาท คิดเป็น 49%
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดในการขยายธุรกิจของบริษัท ในคลาด
ประเทศอังกฤษและยุโรปเหนือ เพราะบริษัท CARDINAL มีฐานลูกค้าที่มีการนำเข้สิต้จากประเหตไทยเป็นจำนวนมากและยังมีความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่กว้างขวางในตลาดดังกล่าวและจะสามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจและลูกค้าให้กับทางบริษัทฯ

 

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จำกัด โดยบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนใน LML ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสภาพดส่องให้กับบริษัทอย และรองรับธุรกิจในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน
ก่อนการเพิ่มทุน มีทุนจดทะเบียนที่ USD 100,000- แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละUSD 10.-
ภายหลังการเพิ่มทุน มีทุนจดทะเบียนที่ USD 300,000- แปงเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลตำที่ตราไว้ หุ้นละUSD 10.-


สัตส่วนการถือหุ้น
ก่อนการเพิ่มทุน ร้อยละ 80
ภายหลังหารเพิ่มทุน ร้อยละ 93.33นอกจากนี้พิจารณาอนุมัติเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนถนนเจริญกรุง และเงินลงทุนในโครงการ Leo Self Storage แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นรายการได้มซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564พิจารณาอนมัติต่อไป

 

โดยบริษัทฯ จะเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลา 25 ปี (ปลอดค่าเซ่า 2 เดือน)บนที่ดินเนื้อที่รวมประมาณ 1-1-30 ไร่ หรื 530 ตารางวา กับผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาโครงการให้เช่าห้องเก็บของส่วนบุคคล ( Leo Self Storage )

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการายหลังจกที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่ทรัพย์สิน โดยคาคว่าจะดำเนินการตังกล่าวไม่เกินเดือนมิถุนายน 2564

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : 9 หุ้นเด่นต้นเทรนด์ Think global,Act locall

*ตลาดหุ้นรอบนี้ Panic sell โควิดพุ่งนิวไฮ แต่อย่าตกใจขายเพลิน เพราะตลาดหุ้นโลกเขามูฟออนไปเรื่องวัคซีนกันหมดแล้ว

TMILL สืบสานวัฒนธรรมไทย

TMILL สืบสานวัฒนธรรมไทย

แรงเสียดทาน By: เจ๊มดแดง

ชั่วโมงนี้ ตลาดหุ้น อาจมีแรงเสียดทานสูง ยิ่งเกมหุ้น เก็งกำไรด้วยแล้ว เจ๊มดแดง บอกได้เลย ..............

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้