Today’s NEWS FEED

News Feed

PTT เผย ศาลปกครองกลาง ยกฟ้อง คดีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องกรณีแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินฯ

319


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(25กุมภาพันธ์ 2564)--นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT เปิดเผยว่าตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง กับพวก รวม 11 ราย ซึ่งรวมถึง ปตท. ต่อศาลปกครองกลาง กล่าวหาว่า การดำเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550ซึ่งต่อมา ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นบุคคลธรรมดาทั้งหมด คงเหลือผู้ถูกฟ้องคดี 3 ราย คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และ ปตท. ดังความแจ้งแล้วนั้น


วันนี้ (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากประเด็นแห่งคดีนี้เป็นประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดไว้แล้ว ศาลจึงไม่อาจนำมาพิจารณาวินิจฉัยได้อีกซึ่งคำพิพากษาศาลปกครองกลางนี้สอดคล้องกับคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 และคำสั่งของศาลปกครองอีกหลายคดีที่ได้เคยวินิจฉัยมาโดยตลอดว่า ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว จึงต้องห้ามมิให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาใน
ประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วอีก


ทั้งนี้ ปตท. ขอเรียนว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา ซึ่งหากผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นอุทธรณ์ปตท. จะดำเนินการยื่นคำให้การแก้อุทธรณ์และต่อสู้คดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป และหากมีความคืบหน้าประการใด ปตท. จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: PROEN เคาะไอพีโอ 3.25 บ./หุ้น พร้อมเทรด mai 29 เม.ย.นี้

บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.นี้ .............

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

ตลาดเป็นใจ By: แม่มดน้อย

ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัวอีกครั้ง บรรยายกาศเป็นใจ ตลาดเป็นใจ บวก ตลาดต่างประเทศเปล่งแสงสีเขียว บ้านเรา ไม่ล็อกดาวน์หรือ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้