Today’s NEWS FEED

News Feed

BAY ปันผลอัตรา 0.35 บาท XD 10 พ.ค. 64

233

 

 

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

พิจารณาเลือกตั้งนายฮิซาชิ คานาโมริ เข้าเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) แทนนายโทรุ
มัตสึดะ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
ซึ่งแจ้งความประสงค์ที่จะลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารตามการครบวาระ
______________________________________________

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : 9 หุ้นเด่นต้นเทรนด์ Think global,Act locall

*ตลาดหุ้นรอบนี้ Panic sell โควิดพุ่งนิวไฮ แต่อย่าตกใจขายเพลิน เพราะตลาดหุ้นโลกเขามูฟออนไปเรื่องวัคซีนกันหมดแล้ว

รักษาแนวรับ By: แม่มดน้อย

โอมมะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์....... เพี้ยงตัวแปรเชิงลบ ทั้งจากภายนอก ภายใน พุ่งใส่ตลาดหุ้นไทย....

TMILL สืบสานวัฒนธรรมไทย

TMILL สืบสานวัฒนธรรมไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้