Today’s NEWS FEED

News Feed

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นประจำปี 2564 ในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาหลีใต้

369

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (27 มกราคม 2564)——เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (Boehringer Ingelheim) ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นประจำปี 2564 (Top Employer for 2021) ในประเทศไทย และในอีก ประเทศทั่วเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และเกาหลีใต้ จาก Top Employers Institute สถาบันความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลก ซึ่งนับเป็นปีที่สามติดต่อกันที่เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับรางวัลนี้ในประเทศไทย และเป็นปีที่สองติดต่อกันที่ได้รับรางวัลทั่วทั้งภูมิภาค

นอกจากได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้ว เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ยังได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นระดับโลก (Global Top Employer) เป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยเป็นหนึ่งในบริษัทเพียง 16 แห่งทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนี้

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการได้รับการยกย่องในแนวทางแบบเชิงรุกและเป็นองค์รวมของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ในการสร้างและบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ยอมรับและผนวกความแตกต่างของพนักงาน 2,000 คน จาก 24 สัญชาติทั่วทั้งภูมิภาคเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับโควิด-19 เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ นำมาปรับใช้ เพื่อให้ข้อมูล สร้างการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงกับพนักงาน เช่น การคุ้มครองเงินเดือนและการจ้างงานสำหรับพนักงานในตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การช่วยเหลือให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้อย่างสะดวกและราบรื่น และการดูแลเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

ส่วนหนึ่งของมาตรการที่บริษัทนำมาใช้ ได้แก่ การให้หยุดงานในช่วงปลายปีโดยจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน ฟื้นฟูและเติมพลัง การจัดระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับการจัดเตรียมที่ทำงานที่บ้าน การพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การจัดกิจกรรมออกกำลังกายทางออนไลน์ และการแจกชุดดูแลสุขอนามัย ซึ่งประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ยังมี Employee Assistance Program ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์และจิตใจแก่พนักงานทุกวันตลอด 24 ชม.

ดร. อาร์มิน วีสเลอร์ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกาหลีใต้ของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ กล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลจาก Top Employers Institute อีกปีหนึ่ง สำหรับแนวปฏิบัติทั่วภูมิภาคของเราที่ให้บุคลากรเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่โควิด-19 แพร่ระบาด รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของเราที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และการเติบโตของพนักงาน ในขณะที่เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ไปด้วยกัน เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนพนักงานของเรา เพื่อที่เราจะสามารถเดินหน้าสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนท้องถิ่น ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสุขอนามัยของสัตว์ให้ดีขึ้น"

เดวิด เซเรส ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกาหลีใต้ กล่าวเสริมว่า "เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ภาคภูมิใจที่เราสร้างและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย ความกระตือรือร้น และความคล่องตัวของพนักงานในองค์กร ทำให้พนักงานสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นด้านสุขภาพ ทั้งสำหรับมนุษย์และสัตว์ในภูมิภาคนี้ โควิด-19 นำมาซึ่งความท้าทายมากมาย แต่พนักงานของเราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และยังคงเดินหน้าตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย การได้รับการยกย่องจาก Top Employers Institute สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมของพนักงาน ซึ่งเราได้สร้างขึ้นและยังคงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจว่าพนักงานของเรามีพลังเต็มเปี่ยม ที่จะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมา"

โรดริโก เลา ผู้จัดการทั่วไปของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยกย่องจาก Top Employers Institute การได้รับรางวัลในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเราเดินมาถูกทางแล้วในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยความเอาใจใส่ นอกจากนี้ การได้รับรางวัลยังเน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสวัสดิภาพ และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงาน เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสให้พวกเขาได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมการรักษาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ เรายังคงเดินหน้าสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความหลากหลาย ยอมรับและผนวกรวมความแตกต่างเข้าด้วยกัน โดยเราจะทำงานร่วมกันท่ามกลางสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อเป็นผู้นำนวัตกรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป"

Top Employer Institute ให้การรับรององค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมการสำรวจ HR Best Practices Survey ซึ่งครอบคลุม ขอบเขตงานด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 20 หัวข้อ เช่น กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล สภาพแวดล้อมการทำงาน การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ การเรียนรู้ สวัสดิภาพ ความหลากหลาย และการผนวกรวมความแตกต่าง และอื่น ๆ โดยทางสถาบันให้การรับรองบริษัทมากกว่า 1,600 แห่งใน 120 ประเทศและภูมิภาคโดยพิจารณาจากผลการสำรวจ

 

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

จับจ่าย/ใช้สอย By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม สุดหล่อ ประจำสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ มาแล้ว พลันเห็น ผู้รู้โกลด์แมน แซคส์ ทำนายตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียยังคง

ดึงกลับ By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

ดึงกลับ!!เมื่อคืนว้าวมากกับดาวโจนส์ นึกว่าจะกระเพือมต่อมาที่บ้านเราวันนี้อีกชุด กลายเป็นว่าเราเหมือนชดใช้บุญเก่าไปแล้ว

HotNews:CHAYO ลั่นปีนี้ปั้มรายได้พุ่งกว่า 25% /CWT มั่นใจปี64สร้างกำไร-รายได้นิวไฮ

CHAYO อวดผลงานปี 2563 โกยกำไรสุทธิ 154.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.40% มีรายได้รวม 479.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.40% ........

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้