Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผ บิ๊ก บจ. ซื้อ -ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 21 ม.ค. 64

677

 

ข้อมูลประจำวันที่ 21 ม.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 39 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/01/2564 30,000 57.00 ขาย Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 400,000 2.49 ขาย Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย อภิชัย เตชะอุบล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/01/2564 20,200,000 0.19 ขาย Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย อภิชัย เตชะอุบล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 70,000 1.23 ซื้อ Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย มณเฑียร ยิ่งดำนุ่น คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวิลาสินี ยิ่งดำนุ่น) หุ้นสามัญ 20/01/2564 20,000 6.20 ขาย Link
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) นาย ประยุทธ อภิสิทธิ์เสรีกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 116,000 11.80 ขาย Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 18/01/2564 20,000 26.50 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 18/01/2564 230,000 26.75 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 19/01/2564 27,200 26.50 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 19/01/2564 222,800 26.75 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 20/01/2564 105,000 26.75 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 20/01/2564 145,000 27.00 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 10,000 4.12 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 10,000 4.10 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 20,000 4.04 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 20,000 4.02 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 10,000 3.90 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 10,000 3.94 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 10,000 3.92 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 20,000 4.00 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 20,000 3.96 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 20,000 3.98 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 15,000 3.76 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 10,000 3.72 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 15,000 3.74 ขาย Link
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI) นาย สรายุทธ์ อุยบวน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 8,100 1.75 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 20/01/2564 100,000 1.65 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 50,000 15.50 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 50,000 15.60 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 50,000 15.70 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 50,000 16.00 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 50,000 16.10 ขาย Link
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI) นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 21,600 0.63 ซื้อ Link
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด) หุ้นสามัญ 20/01/2564 459,470,000 11.60 ซื้อ Link
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 459,470,000 11.60 ขาย Link
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) นาย สมชาย กอประสพสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 40,000 11.80 ซื้อ Link
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/01/2564 2,000,000 0.43 ซื้อ Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย วิงเกิง เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/01/2564 20,000 52.75 ขาย Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย วิงเกิง เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/01/2564 20,000 53.00 ขาย Link

 
ปรับปรุงล่าสุด 20 มกราคม 2564
 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเศรษฐกิจไทยปี 2564 โตลดลงที่ 1.8% หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตลดลงที่ 1.8% จากคาด...

TMILL มอบทุนการศึกษา สานโอกาสให้เยาวชน

TMILL มอบทุนการศึกษา สานโอกาสให้เยาวชน

HotNews: PROEN เคาะไอพีโอ 3.25 บ./หุ้น พร้อมเทรด mai 29 เม.ย.นี้

บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.นี้ .............

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้