Today’s NEWS FEED

News Feed

AOT ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ฯ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

416

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (20 มกราคม 2564)— บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้แจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง โดยขยายระยะเวลาการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการประกอบกิจการ สำหรับงวดซึ่งครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563 และเลื่อนการชำระค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges)และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) สำหรับงวดซึ่งครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน -กรกฎาคม 2563 จากเดิมที่ให้ขยายระยะเวลาการชำระของแต่ละงวดออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ เป็นให้ขยายระยะเวลาการชำระของแต่ละงวดออกไปเป็นระยะเวลา 12 เดือนจากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความรุนแรงและต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมทั้งมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการและสายการบินยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินให้ยังคงสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม ทอท.1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการเลื่อนการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1. ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 18 เดือน
1.2 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 12 เดือน

2. ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges)เพิ่มเติม ดังนี้

2.1 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 18 เดือน


2.2 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 12 เดือน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและสายการบินที่ประสงคจ ะขอรับสิทธิ์การขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระตามข้อ 1 และ 2 จะต้องทำหนังสือถึง ทอท. เพื่อร้องขอรับสิทธิ์ดังกล่าว


3. ทอท. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการและสายการบินตามข้อ 1 และ 2 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : GUNKUL ปี 63 กำไรโตแรง 54.13% แจกปันผล0.182 บาทต่อหุ้น

อวดงบปี 63 กำไรติดปีกแตะ 3,425.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.13% เทียบจากงวดเดียวกันปีก่อนเท่ากับ 2,222.29 ล้านบาท และเป็น..

โลกฟื้น เราฟื้น By : แม่มดน้อย

หัวจิต หัวใจ แม่มดน้อย ตอนนี้ มีความสุข ด้วยจะได้พักผ่อน เก็บพลัง 3 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลาดบ้านเราปิดทำการ...

ชะลอ.... By : เจ๊มดแดง

หลบหน่อย เจ๊มดแดง คนสวยจะเดิน จะไต่กิ่งมะม่วง....แบบวันนี้ ตั้งใจทำงานให้เสร็จเร็วๆ จะได้ไปพักผ่อน ริมทะเล นอนตากแดด

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้